پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۷۷۶
|
کد خبر: ۱۳۵۹
حمید خاورزمینی در مناظره با حسینی یمین:

مشكلات ما به علت ناكارآمدي قوانین است

دکتر حميد خاورزميني مدرس دانشگاه و رئیس خانه احزاب همدان، اظهار داشت: ما جامعه اي متكثر داريم كه داراي طيف ها و اقوام مختلف هستند، همه اينها حق حيات و حق بيان خواسته ها و مطالب مورد نظر خود را دارند؛ مشكلات ما به علت ناكارآمدي قوانین است.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۳ - ۰۱ آبان ۱۳۹۷

به گزارش خبرنگار بسنا، دکتر حميد خاورزميني مدرس دانشگاه و رئیس خانه احزاب همدان، در مناظره با حجت الاسلام والمسلمين سيد مجتبي حسيني يمين در خصوص "نقش حقوقي دولت و رهبري در مشكلات فعلي كشور"، که با تلاش بسيج دانشجويي دانشگاه، در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد، نظرات خود را با سخني از دكتر صديق، پدر علم جامعه شناسي ايران كه "نه سياست باعث پيشرفت من در عرضه علم شد و نه علم اجازه رسيدن به مراتب بالاتر در سياست را به من داد" شروع كرد و افزود: رشته من جامعه شناسي است و با رويكرد جامعه شناسانه برنامه را ادامه خواهم داد.

وی خود را نماينده حزبی اصلاح طلب معرفي كرد و بیان داشت: اصلاح طلبان امروز با ديروز متفاوت اند، من به جريان فكري اصلاح طلبي اعتقاد دارم.

خاورزمینی خاطرنشان كرد: من دبير حزب حاما در همدان هستم كه يك حزب سوسيال دموكرات مي باشد.

وي در ادامه گفت: حقوق ذاتي نيست و موضوعي است كه از زندگي انساني نشأت مي گيرد، كه ما در جوامع انساني متكامل آن را دريافت نمی كنيم، بلكه چيزي است كه خود مردم آن را ايجاد كرده و به نوعي قدرتي است كه مي تواند، قدرت جامعه، باور مذهبي، توانمندي اقتصاد يا ... باشد.

این مدرس دانشگاه افزود: حقوق نياز به ضمانت و الزام براي اجرا دارد كه اگر چنين نباشد صرفا در كتاب حقوقي نوشته باقي خواهد ماند؛ يعني براي كاهش مشكلات اجتماعي كارآمد نخواهد بود؛ به عبارتي حقوق مبتني بر ضمانت و اراده اي است كه براي اجراي آن تحقق پذيرفته، بنابراين ساختار حقيقي جامعه بر ساختار حقوقي مقدم است؛ اينكه ساختار جامعه چه حقيقي را بيان مي كند؟ و اينكه ساختار حقوقي چيست؟ دو مسأله متفاوت است.

وي توضيح داد: حقوق قاعدتا برآمده از واقعيت است و مي خواهد مشكلات حقيقي را مطرح و حل كند؛ در مورد ضمانت حقوق هم بايد گفت : اين قدرت است كه مي تواند ضامن حقوق و انجام آن باشد.

دكتر خاورزميني در دومين زمان اختصاصي خود تشريح كرد: در كشور ما پديده حزب گريزي و حزب هراسي وجود دارد، با وجود اينكه كشور هاي موفق در دنيا براي اينكه داراي نظام اقتصادي پايدار كه داراي حداقل آزادي هاي مدني و عدالت اجتماعي هست، باشند، به دنبال تحزب هستند، هر چند كه در ايران ما به معناي واقعي تحزب نداريم، بلكه جلوه اي از حزب گرايي در ايران ديده مي شود.

وي تصريح كرد: در مورد ساختار حقيقي و حقوقي، مسأله اين است كه حقوقي يا حقيقي به معناي نفي قانون نيست، يعني اگر همان قانون غلط را به درستي اجرا كنيم و در آن تبصره ايجاد نكنيم، مشكل ها حل مي شود.

رئیس خانه احزاب استان همدان خاطرنشان كرد: اگر به قانون جنبه قدسي دهيم كه افراد نتواند آن را تغيير دهند، افراد به صورت ناآشكار قانون را نقض مي كنند.

وي افزود: اگر كمتر از ٧٥٪‏ مردم به قانون عمل كنند، اين قانون مشكل دارد و بايد تغيير كند.

دكتر خاورزميني تصريح كرد: ما جامعه اي متكثر داريم كه داراي طيف ها و اقوام مختلف هستند، همه اينها حق حيات و حق بيان خواسته ها و مطالب مورد نظر خود را دارند؛ مشكلات ما به علت ناكارآمدي قوانین است.

وي در ادامه بیان کرد: غير از اقوام و فرهنگ هاي مختلفي كه در كنار هم قرار گرفته اند و ممكن است سنخيت تاريخي كمي هم با هم داشته باشند، ما با ٣ جريان در كشور مواجهيم كه عبارتند از: سنتي، شبه مدرن و پست مدرن، كه تمام اتفاقات امروز و نقد ها و بحث هايي كه ديروز خط قرمز بود اما امروز مطرح مي شود، نشان دهنده از جريان پست مدرن است؛ اين سه طيف بايد در مديريت جامعه ديده شوند كه اگر به آنها پرداخته نشود 
جامعه دچار فروپاشي مي شود.

این مدرس دانشگاه اظهار داشت: من خيلي دوست داشتم همه چيز را خوب ببينم اما واقعيت هاي جامعه اين اجازه را به من نمي دهد؛ اينكه ميگويم فضا غم آلود است به اين علت است كه در سال هاي گذشته مردم ايران در زمينه شادي رتبه هاي خوبي نداشتند، يعني به صورت جهاني مردم ما جزء مردم ناشادكام هستند.

وي تأکید كرد: ما با قواعد جمهوريت هيچ مشكلي نداريم، اما در تمام دوراني كه ما تلاش مي كرديم نماينده خود را در مناصب مختلف نصب كنيم، جريان اصول گرا جمله اي را مطرح مي كردند كه " اصل ١١٠ قانون اساسي، كف اختيارات رهبري است و اختيارات رهبري سقف ندارد".

خاورزميني افزود: ما به رهبري نقد نداريم، بلكه با نگاه تقليل گرايانه كه اين اصل را كف اختيارات رهبري مي دانند و قاعده كشف و نصب را در مورد رهبري مطرح مي كردند مشكل داريم؛ اصول گراها اعتقاد به كشف رهبري دارند و اصلاح طلبان اعتقاد به نصب رهبري دارند.

وی در آخرين ١٠ دقيقه سخنراني خود بيان كرد: اينكه قانون فصل الخطاب است، جزء مباحثي است كه بنده مي خواستم مطرح كنم، من يك نگاه سيستمي به موضوع دارم و از ادبيات جامعه شناسي استفاده مي كنم، چيزي كه در مقررات قانون اساسي براي ما ايجاد شده سنگيني نقش است، يعني قانون اساسي ما براي رهبري زحمت اضافه ايجاد كرده است.

وي اضافه کرد: چرا كه اداره كردن دستگاه هاي زيادي كه ذيل وظايف رهبري آمده، اداره آن را سخت كرده است.

رئیس خانه احزاب استان همدان اظهار کرد: ما متاسفانه جنبه هاي جمع گرايانه نداريم و دچار نگاه هاي فرد گرايانه شده ايم؛ در صورتي كه ما بايد سيستمي نگاه كنيم.

وي در ادامه گفت: قوانيني كه ايجاد شد مخصوصا در زماني كه مورد بازبيني قرار گرفت، مشكلات زيادي را ايجاد کرد.

خاوزميني اشاره کرد: همه ما از بي قانوني در جامعه رنج مي بريم؛ اگر همه ارگان ها در جامعه به وظايف خود درست عمل مي كردند، ما دچار مشكل نمي شديم، يعني ما دچار مشكل در اجراي قانون شده ايم و علت آن نبودن يك سيستم است.

وي تأكيد كرد: اگر ما به سمت نظام سيستماتيك برويم، وظايف رهبري كم و جايگاه ايشان رفيع تر خواهد شد.

این مدرس جامعه شناسی تشريح كرد: در بحث حقوق و تكاليف در دنياي مدرن، وقتي شهروند به جاي رعيت قرار گرفت، بنابر اين باید حقوق و تكاليف افراد با هم متناسب باشد.

وي اضافه كرد: در هيچ جاي دنيا پليس كشور مستقل نيست، بلكه زير نظر وزارت كشور است، اما در كشور ما پليس نهاد مستقلي دارد.

خاورزميني در بحث اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: يكي از بهترين كارها در زمينه اقتصاد اين است كه ما به سمت اقتصاد مقاومتي برويم اما چون قانون رعايت نمي شود ما دچار تعارض مي شويم و به اين اصل نمي پردازيم، يعني در اين خصوص خوب كار نشده و صرفا در حد يك شعار باقي مانده است.

دكتر خاورزميني افزود: واقعيت، قدرتي است كه در جامعه وجود دارد؛ ما بايد جامعه با بحران مواجه شده را با قانون بررسي كنيم، اكنون دچار بحران هويت و در بحث ايراني بودن خود دچار مشكل هستيم؛ بحران خانواده، جمعيت و بيكاري از بحران هاي ديگر كشور ماست كه علت آنها سيستم مديريتي ناكارآمد است.

خبرنگار: مولوی و قیاسی

عکس: کاویانی


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دانشجو