پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۲۲۸
|
کد خبر: ۴۴۰۲
اطلاعیه دانشگاه بوعلی‌سینا در خصوص مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۹ منتشر شد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۵ - ۳۱ شهريور ۱۳۹۹

داوطلب گرامی اطلاعیه ذیل را با دقت و به طور کامل مطالعه نمایید

مقدمه

با توجه به گسترش روز افزون تحصیلات تکمیلی در کشور، در نظر گرفتن اصل برابری فرصت‌ها و اجرای عدالت آموزشی در فرآیند پذیرش دانشجو امری مهم و ضروری است. لذا، براساس آیین‌نامه ورودی دکتری (Ph.D.) و شیوه‌نامه اجرایی آزمون دکتری ابلاغی معاونت آموزشی وزارت و در نظر گرفتن شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی حاضر برای تعیین روند پذیرش دانشجوی دکتری به منظور تحقق عدالت در فرآیند ارزیابی و پذیرش و نیز هماهنگی بین عوامل اجرایی در دانشگاه بوعلی سینا تدوین شده است.

 

 1. تعاریف
 • وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور
 • دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا
 • شورا: شورای دانشگاه بوعلی سینا
 • مرحله اول: آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور
 • مرحله دوم: توسط دانشگاه برگزار شده و شامل مصاحبه علمی و سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلب می‌باشد.
 • داوطلب: متقاضی پذیرش در دوره دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد مورد تایید وزارت می‌باشد.
 • رشته امتحانی: مجموعه رشته‌های متناسب بدون توجه به گرایش و زمینه
 • امتیاز آموزشی و پژوهشی: امتیاز مدارک پژوهشی شامل انواع مقاله، گواهی ثبت اختراع و تالیف یا ترجمه کتاب توسط داوطلب می‌باشد. امتیاز سوابق آموزشی داوطلب براساس مدارک ارایه شده شامل معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، المپیادهای علمی و سطح توانایی زبان داوطلب می‌باشد.
 • مصاحبه علمی و سنجش علمی: امتیاز مصاحبه شامل امتیاز بخش مصاحبه غیر حضوری کار گروه برگزار کننده مصاحبه با داوطلب و قدرت پاسخ گویی به سئوالات می‌باشد.
 1. اطلاع‌رسانی: اطلاع‌رسانی رشته‌های مورد پذیرش و شرایط پذیرش از طریق وب گاه دانشگاه انجام می‌شود.
 2. رشته‌ها و ظرفیت پذیرش: رشته‌های مورد پذیرش مطابق با آیین‌نامه ظرفیت پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ظرفیت تایید شده از طرف دفتر گسترش آموزش عالی وزارت که در فراخوان دانشگاه اعلام می‌گردد.
 3. نحوه ثبت نام: ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط زیر انجام می‌شود:

الف- تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول (آزمون سازمان سنجش) که حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند می‌توانند به عنوان داوطلب در مرحله دوم شرکت نمایند.

ب- حدنصاب سنجش علمی رشته یا رشته محل‌های مورد پذیرش پس از اعلام نتایج مرحله اول توسط سازمان سنجش و براساس تراز پیشنهادی سازمان سنجش، بررسی و تعیین خواهد گردید.

ج- هزینه ثبت نام: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال (یک صد و ده هزار تومان) به عنوان هزینه ثبت نام مرحله مصاحبه تعیین شده است.

د- ثبت نام و درخواست شرکت در مرحله مصاحبه از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد شد.

 1. زمان برگزاری آزمون مرحله دوم: براساس تاریخ‌های تعیین شده مرحله دوم برگزار خواهد شد.
 2.  ترکیب کارگروه برگزار کننده مرحله دوم: در هر رشته- گرایش حداقل سه نفر از اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار و بالاتر توسط شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی قبل از برگزاری آزمون به عنوان کارگروه برگزار کننده مرحله دوم تعیین می‌شوند. حضور و امتیاز دهی عضو هیات علمی پذیرنده دانشجو (استاد راهنمای آینده) در تمامی مراحل آزمون مرحله دوم ضروری است.
 3.  نحوه ارزیابی داوطلبان در مرحله دوم: ارزیابی داوطلبان در این مرحله براساس موارد زیر صورت خواهد گرفت:

الف- نمره آزمون متمرکز مرحله اول به میزان ۵۰ درصد  نمره کل نهایی داوطلب را تشکیل می‌دهد.

ب- ارزیابی داوطلبان براساس سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی انجام می‌گیرد. بر این اساس از مجموع ۵۰ امتیاز این مرحله، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ۲۰ امتیاز و و مصاحبه علمی و سنجش علمی ۳۰ امتیاز را شامل می‌شود.

 

ج- امتیاز سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

۱

۱- مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

۲- گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر (و آثار بدیع هنر مورد تایید)

۷

هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵

برگزیدگی داخلی تا۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

۲

هر مقاله تا دو امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

۲

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

۴

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۱

-

۵

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

۲

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

۲

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

۷

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی، دانشجوی نمونه کشوری

۲

رتبه ۱تا۳، ۲ امتیاز- رتبه ۴تا۶، ۱ امتیاز

۸

مدرک زبان معتبر

۲

طبق جدول زیر

جمع

۲۰

 

 
 • داوطلبانی که از ردیف ۲ (مقالات علمی- ترویجی) امتیاز کسب نکنند می‌توانند از این امتیاز در ردیف ۱ استفاده نمایند.
 •  نحوه محاسبه و توزیع امتیاز پژوهشی ردیف‌های ۱ تا ۴ مطابق آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی صورت می‌گیرد.
 • برای داوطلبان دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته امتیاز مجموع ردیف‌های ۵ و ۶ برای معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره در نظر گرفته می‌شود.
 •  مدارک دانشجوی نمونه کشوری بایستی بر اساس آیین‌نامه مربوطه ارائه گردد.

نحوه محاسبه امتیاز مدرک زبان (ردیف ۸ جدول بالا) براساس جدول زیر انجام خواهد شد.

MSRT

(MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL (IBT)

TOEFL (CBT)

TOEFL (PBT)+

TOLIMO

امتیاز تخصیصی

۱۰۰-۹۵

۹-۵/۷

۱۲۰-۱۱۳

۳۰۰-۲۶۳

۶۸۰-۶۲۵

۲

۹۰

۷

۱۰۰

۲۵۰

۶۰۰

۸۵

۵/۶

۹۱-۹۰

۲۳۲

۵۷۵

۷۵/۱

۸۰

۶

۸۰-۷۹

۲۱۳

۵۵۰

۵/۱

۷۵

۵/۵

۷۰-۶۹

۱۹۶

۵۲۵

۲۵/۱

۷۰

۵

۶۰-۵۶

۱۷۳

۵۰۰

۱

۶۵

۵/۴

۵۰-۴۹

۱۵۲

۴۷۵

۷۵/۰

۵۵

۴

۴۰-۳۹

۱۳۳

۴۵۰

۵/۰

۴۵

۵/۳

۳۰-۲۹

۱۱۳

۴۲۵

۲۵/۰

 

 

د- امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی از داوطلب براساس جدول زیر بررسی و محاسبه خواهد شد:

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

۱

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سئوالات

۴

۲

وسعت نظر، نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی

۴

۳

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۴

۴

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۴

۵

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۴

۶

هم‌راستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه (نظر استاد راهنما)

۱۰

جمع

۳۰

 

۳- برنامه زمانی انجام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی

۳-۱- کلیه مراحل از جمله ثبت نام، ارسال مدارک و شرکت در مصاحبه به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

۳-۲- زمان مصاحبه از ۸ صبح تا ۳۰/۱۷ می‌باشد.

۳-۳- زمان در نظر گرفته برای مصاحبه هر داوطلب ۱۵ دقیقه می‌باشد.

 جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هر گونه هماهنگی صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمایید. شماره تماس‌های مورد نیاز در انتهای این اطلاعیه قرار داده شده است.

۳-۴- چنانچه تغییراتی در تاریخ برگزاری مصاحبه صورت گیرد، مراتب به صورت تلفنی (یا ارسال پیامک) توسط گرو‌ه‌های آموزشی یا معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۳-۵- پرداخت هزینه و دریافت کارت (الکترونیکی) که نام کاربری و کلمه عبور ورود به نرم‌افزار Adobe Connect در آن درج گردیده، الزامی است.

 

جدول برنامه زمانی انجام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹

زمان مصاحبه از ۸ صبح تا ۳۰/۱۷ می‌باشد.

زمان در نظر گرفته برای مصاحبه هر داوطلب ۱۵ دقیقه می‌باشد.

 

کلیه مراحل مصاحبه به صورت مجازی و غیرحضوری بوده از طریق نرم‌افزار Adobe connect انجام خواهد شد.

 

تاریخ برگزاری مصاحبه مجازی (غیر حضوری)

رشته || گرایش || دوره

کد رشته محل

دانشکده

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

باکتری شناسی || روزانه

۵۶۲۱

پیرادامپزشکی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

باکتری شناسی || نوبت دوم

۵۶۲۸

پیرادامپزشکی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی || شیمی فیزیک || روزانه

۲۴۳۸

شیمی

ششم   مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی || شیمی الی || روزانه

۲۴۹۲

شیمی

ششم   مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی || شیمی الی || نوبت دوم

۲۵۳۱

شیمی

هفتم و هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی || شیمی تجزیه || روزانه

۲۵۶۴

شیمی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی || شیمی معدنی || روزانه

۲۶۲۹

شیمی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی || شیمی معدنی || نوبت دوم

۲۶۶۲

شیمی

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی کاربردی || روزانه

۲۶۸۱

شیمی

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

شیمی کاربردی || نوبت دوم

۲۶۸۹

شیمی

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم اقتصادی || اقتصادمالی || روزانه

۱۲۷۷

علوم اقتصادی و اجتماعی

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم اقتصادی || اقتصادمالی || نوبت دوم

۱۳۱۹

علوم اقتصادی و اجتماعی

ششم   مهر ماه ۱۳۹۹

جامعه شناسی || جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران || روزانه

۱۵۱۴

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

روان شناسی تربیتی || روزانه

۱۷۸۸

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

روان شناسی || روزانه

۱۸۵۳

علوم اقتصادی و اجتماعی

هفتم و هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

زبان وادبیات فارسی || روزانه

۱۰۰۶

علوم انسانی

هفتم و هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

زبان وادبیات فارسی || نوبت دوم

۱۰۶۰

علوم انسانی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

زبان وادبیات عرب || روزانه

۱۱۹۴

علوم انسانی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

زبان وادبیات عرب || نوبت دوم

۱۲۱۷

علوم انسانی

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم قران وحدیث || روزانه

۱۵۶۸

علوم انسانی

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم قران وحدیث || نوبت دوم

۱۵۸۶

علوم انسانی

پنجم  مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه ریزی درسی || روزانه

۱۷۴۶

علوم انسانی

پنجم  مهر ماه ۱۳۹۹

برنامه ریزی درسی || نوبت دوم

۱۷۵۶

علوم انسانی

ششم  مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت اموزشی || روزانه

۱۷۶۹

علوم انسانی

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

حقوق خصوصی || روزانه

۱۹۷۳

علوم انسانی

ششم   مهر ماه ۱۳۹۹

اموزش زبان انگلیسی || روزانه

۵۶۸۳

علوم انسانی

ششم   مهر ماه ۱۳۹۹

زبان شناسی || روزانه

۵۷۲۸

علوم انسانی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || رسوب شناسی || روزانه

۲۳۸۰

علوم پایه

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || زمین شناسی مهندسی || روزانه

۲۳۹۰

علوم پایه

هفتم مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || زمین شناسی مهندسی || نوبت دوم

۲۳۹۳

علوم پایه

هشتم و نهم مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || پترولوژی || روزانه

۲۳۹۷

علوم پایه

هفتم مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || پترولوژی || نوبت دوم

۲۴۰۵

علوم پایه

هفتم و هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || زمین شناسی اقتصادی || روزانه

۲۴۱۲

علوم پایه

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

علوم زمین || زمین شناسی اقتصادی || نوبت دوم

۲۴۲۰

علوم پایه

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی || روزانه

۲۷۱۵

علوم پایه

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژی || نوبت دوم

۲۷۲۷

علوم پایه

هشتم و نهم مهر ماه ۱۳۹۹

زیست شناسی گیاهی -سیستماتیک || روزانه

۲۷۳۶

علوم پایه

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

ریاضی محض || جبر || روزانه

۲۹۱۰

علوم پایه

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

ریاضی کاربردی || انالیزعددی || روزانه

۲۹۷۱

علوم پایه

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

ریاضی محض || جبر || نوبت دوم

۳۰۴۴

علوم پایه

هشتم و نهم مهر ماه ۱۳۹۹

فیزیک || فیزیک ماده چگال || روزانه

۳۲۱۱

علوم پایه

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

فیزیک || گرانش وکیهان شناسی || روزانه

۳۲۴۳

علوم پایه

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

فیزیک || گرانش وکیهان شناسی || نوبت دوم

۳۳۰۷

علوم پایه

هفتم مهر ماه ۱۳۹۹

فیزیولوژی ورزشی || روزانه

۱۳۸۷

علوم ورزشی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی || روزانه

۱۴۲۴

علوم ورزشی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

بیومکانیک ورزشی || روزانه

۱۴۴۹

علوم ورزشی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

بیومکانیک ورزشی || نوبت دوم

۱۴۵۱

علوم ورزشی

هفتم و هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی برق || قدرت || روزانه

۳۵۸۵

فنی و مهندسی

هفتم و هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی برق || کنترل || روزانه

۳۶۵۲

فنی و مهندسی

هفتم و هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی برق || کنترل || نوبت دوم

۳۶۷۶

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی عمران || سازه || روزانه

۳۶۹۵

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی عمران || سازه || نوبت دوم

۳۷۲۵

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی عمران || ژئوتکنیک || روزانه

۳۷۷۳

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی عمران || ژئوتکنیک || نوبت دوم

۳۷۹۸

فنی و مهندسی

هشتم و نهم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک || طراحی کاربردی || روزانه

۳۹۳۷

فنی و مهندسی

هشتم و نهم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک || طراحی کاربردی || نوبت دوم

۳۹۷۴

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک || تبدیل انرژی || روزانه

۴۰۴۶

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک || تبدیل انرژی || نوبت دوم

۴۰۸۴

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی صنایع || روزانه

۴۲۸۶

فنی و مهندسی

ششم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی صنایع || نوبت دوم

۴۳۰۴

فنی و مهندسی

نهم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی کامپیوتر || روزانه

۴۳۷۸

فنی و مهندسی

نهم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی کامپیوتر || نوبت دوم

۴۳۹۵

فنی و مهندسی

هشتم و نهم  مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی موادومتالورژی || خواص فیزیکی ومکانیک مواد || روزانه

۴۴۵۷

فنی و مهندسی

هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی موادومتالورژی || خوردگی ومهندسی سطح || روزانه

۴۴۷۷

فنی و مهندسی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک بیوسیستم || طراحی ماشین های کشاورزی || روزانه

۴۶۴۶

کشاورزی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک بیوسیستم || فناوری پس ازبرداشت || روزانه

۴۶۶۲

کشاورزی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مهندسی مکانیک بیوسیستم || فناوری پس ازبرداشت || نوبت دوم

۴۶۷۵

کشاورزی

هشتم و نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم ومهندسی باغبانی || فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی || روزانه

۴۶۸۶

کشاورزی

هشتم و نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم ومهندسی باغبانی || اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی || روزانه

۴۷۰۲

کشاورزی

هشتم و نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم ومهندسی باغبانی || اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی || نوبت دوم

۴۷۲۲

کشاورزی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک || شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه || روزانه

۴۸۵۱

کشاورزی

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک || بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک || روزانه

۴۸۶۱

کشاورزی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک || شیمی حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه || نوبت دوم

۴۸۶۹

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک || بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک || نوبت دوم

۴۸۷۳

کشاورزی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت منابع خاک || فیزیک وحفاظت خاک || روزانه

۴۸۷۷

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت منابع خاک || منابع خاک وارزیابی اراضی || روزانه

۴۸۸۷

کشاورزی

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت منابع خاک || فیزیک وحفاظت خاک || نوبت دوم

۴۸۹۷

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

مدیریت منابع خاک || منابع خاک وارزیابی اراضی || نوبت دوم

۴۹۰۰

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم دامی || تغذیه دام || روزانه

۴۹۱۵

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم دامی || ژنتیک واصلاح دام وطیور || روزانه

۴۹۳۴

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم دامی || تغذیه طیور || روزانه

۴۹۴۸

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم دامی || تغذیه دام || نوبت دوم

۴۹۷۱

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم دامی || ژنتیک واصلاح دام وطیور || نوبت دوم

۴۹۸۲

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم دامی || تغذیه طیور || نوبت دوم

۴۹۹۲

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم ومهندسی اب || سازه های ابی || روزانه

۵۰۴۳

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم ومهندسی اب || سازه های ابی || نوبت دوم

۵۰۵۶

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

علوم ومهندسی اب || منابع اب || روزانه

۵۰۶۶

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

ژنتیک وبه نژادی گیاهی || روزانه

۵۰۸۸

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

ژنتیک وبه نژادی گیاهی || نوبت دوم

۵۱۱۰

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

اگروتکنولوژی || اکولوژی گیاهان زراعی || روزانه

۵۱۵۳

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

اگروتکنولوژی || اکولوژی گیاهان زراعی || نوبت دوم

۵۱۹۵

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

اگروتکنولوژی || علوم علف های هرز || روزانه

۵۲۱۷

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

اگروتکنولوژی || علوم علف های هرز || نوبت دوم

۵۲۲۱

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

بیوتکنولوژی کشاورزی || روزانه

۵۲۲۴

کشاورزی

نهم   مهر ماه ۱۳۹۹

بیوتکنولوژی کشاورزی || نوبت دوم

۵۲۴۳

کشاورزی

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

ترویج واموزش کشاورزی پایدار || ترویج کشاورزی پایدارومنابع طبیعی || روزانه

۵۲۶۴

کشاورزی

هشتم مهر ماه ۱۳۹۹

توسعه کشاورزی || روزانه

۵۲۷۵

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

حشره شناسی کشاورزی || روزانه

۵۲۸۶

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

حشره شناسی کشاورزی || نوبت دوم

۵۳۰۱

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

بیماری شناسی گیاهی || روزانه

۵۳۱۰

کشاورزی

هفتم  مهر ماه ۱۳۹۹

بیماری شناسی گیاهی || نوبت دوم

۵۳۲۸

کشاورزی

نهم  مهر ماه ۱۳۹۹

فلسفه هنر || روزانه

۱۷۱۱

هنر و معماری

نهم  مهر ماه ۱۳۹۹

فلسفه هنر || نوبت دوم

۱۷۱۹

هنر و معماری

هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

باستان‌شناسی || دوران اسلامی || روزانه

۲۳۲۳

هنر و معماری

هشتم  مهر ماه ۱۳۹۹

باستان‌شناسی || دوران اسلامی || نوبت دوم

۲۳۳۴

هنر و معماری

نهم مهر ماه ۱۳۹۹

معماری || روزانه

۵۴۷۱

هنر و معماری

نهم مهر ماه ۱۳۹۹

معماری || نوبت دوم

۵۴۸۴

هنر و معماری

پنجم مهر ماه ۱۳۹۹

شهرسازی || روزانه

۵۴۹۶

هنر و معماری

 

 

 

 

 

۴- مدارک لازم:

لازم است فایل کلیه مدارک ذیل توسط داوطلب تهیه و در زمان ثبت نام از طریقه سامانه ثبت نام بارگزاری (آپلود) نماید.

۴-۱- فایل pdf فرم تکمیل شده مشخصات فردی (فرم شماره ۱)

۴-۲- فایل jpg اسکن صفحه اول شناسنامه

۴-۳- فایل  jpg اسکن کارت ملی

۴-۴- پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال (یک صد و ده هزار تومان) از طریق سامانه ثبت نام (کلیه مراحل پرداخت از طریق سامانه ثبت نام انجام می‌پذیرد در صورت عدم پرداخت هزینه و عدم دریافت کارت ورود به جلسه، ثبت نام داوطلب نهایی نشده و متقاضی حق شرکت در جلسه مجازی مصاحبه را ندارد).

تذکر: تمامی داوطلبان می‌بایست از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ تا ۷۲ ساعت قبل از روز برگزاری مصاحبه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی phd.basu.ac.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی، واریز هزینه ثبت نام به صورت آنلاین و ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. در صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

۴-۵- فایل jpg مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی

تبصره ۱- آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر فایل jpg مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست فایل jpg مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

۴-۶- فایل jpg مدرک یا گواهی پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد.

تبصره ۱: برای متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی‌ارشد و یا دکتری حرفه‌ای بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ فارغ‌التحصیل می‌شوند: فایل jpg گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۳۹ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۱۷۸ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (فایل jpg گواهی مذکور).

تبصره ۲: باتوجه به شرایط خاص کشور ناشی از انتشار ویروس کرونا و تغییر زمان آزمون ها، تاریخ دانش‌آموختگی دانشجویانی که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ آخرین نیم‌سال تحصیلی خود را می‌گذرانند، براساس تشخیص و تایید آموزش دانشگاه، استثنائاً برای همین نیم‌سال، از ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ به ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ تغییر می‌یابد.

تذکر ۱: رشته امتحانی انتخابی داوطلبان می‌بایست (مطابق ستون مربوط به رشته‌های مرتبط)، جدول رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون( جداول شماره ۳ تا ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام) متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد آنان باشد.

۴-۷- فایل jpg ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی (و فایل jpg ریز نمرات دوره کاردانی (کارنامه نهایی) برای دانشجویانی که دوره کارشناسی آن ها به صورت ناپیوسته بوده است).

۴-۸- فایل jpg ریز نمرات (کارنامه نهایی) دوره کارشناسی ارشد.

۴-۹- فایل jpg فرم شماره ۲ (تعهد حضور تمام وقت). تحصیل در دوره دکتری تمام وقت است و پذیرفته شدگان ملزم به رعایت قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه تحصیل می‌باشند.

۴-۱۰- فایل pdf کلیه مستندات علمی- پژوهشی شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و کلیه موارد مشمول دریافت امتیاز

تذکر ۱: تنها به مقالاتی امتیاز داده می‌شود که در ژورنال‌های دارای نمایه معتبر بین‌المللی یا مورد تایید وزارتین با اعتبار علمی- پژوهشی، چاپ یا پذیرش شده باشند.

تذکر ۲- نشریاتی که مقالات متقاضی در آنها منتشر شده‌اند نباید در لیست سیاه (Black List) اعلام شده از طرف معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

تذکر ۳: از مقالات دارای پذیرش قطعی برای چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

تذکر ۴: ارائه فایل jpg یا pdf گواهی پذیرش قطعی (با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ) برای مقالات چاپ نشده و متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

تذکر ۵: تنها به مقالات کنفرانسی/ همایشی داخلی که در همایش‌های معتبر برگزار شده توسط یکی از دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارتین یا توسط انجمن‌های علمی تخصصی رشته مربوطه، ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

تذکر ۶: تنها به مقالات کنفرانسی/ همایشی خارجی که در همایش‌های معتبر ارائه شده باشد، امتیاز تعلق می‌گیرد.

۴-۱۱- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین‌المللی و المپیادهای علمی دانشجویی لازم است گواهی معتبر با امضاء بالاترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

 • برگزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.
 • گواهی ثبت اختراع باید دارای تاییدیه از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران باشد.

برگزیدگان مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.

۴-۱۲- فایل pdf نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (ویژه داوطلبان فارغ التحصیل)

۴-۱۳- فایل pdf پروپوزال (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد)

۴-۱۴- فایل jpg یا pdf گواهی شرکت در آزمون‌های ملی و بین‌المللی زبان که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد. صرفا به آزمون‌های زبان انگلیسی که در جدول مربوط به نمره زبان در این اطلاعیه درج شده است، امتیاز تعلق می‌گیرد.

۴-۱۵- فایل jpg یا pdf کلیه کارنامه‌های آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۹ که توسط سازمان سنجش منتشر شده است. شامل کارنامه اولیه که در آن رتبه و تراز داوطلب مشخص شده است و کارنامه‌ای که در آن اولویت‌های انتخابی مشخص شده است.

۴-۱۶- فایل jpg یا pdf توصیه‌نامه علمی (دو مورد)

تذکر: ارائه توصیه‌نامه از استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد الزامی می‌باشد. توصیه‌نامه دیگر بایستی توسط یکی از اساتید دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد تکمیل شده باشد. پیشنهاد می‌شود توصیه نامه در فرم مخصوص مورد تایید دانشگاه بوعلی سینا (فرم شماره ۳) تنظیم شود.

۴-۱۷- فایل jpg گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی «رسمی- قطعی» و یا «رسمی- آزمایشی» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن‌دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند. لازم به تاکید است مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌بایست واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای انتتخاب رشته باشند.

تبصره: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی‌نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیات‌علمی این دانشگاه امکان بهره‌مندی از این سهمیه را دارا می‌باشند.

تذکر ۱: ارائه موافقت‌نامه قطعی مبنی بر ادامه تحصیل از طریق سهمیه مربیان به تأیید معاون آموزشی یا معاون اداری و مالی (پشتیبانی) دانشگاه یا موسسه آموزش عالی.

تذکر ۲: تکمیل و ارائه فرم شماره ۴، مخصوص داوطلبان استفاده از سهمیه مربیان.

تذکر ۳: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه مربیان باید در زمان ثبت نام در آزمون به صورت رسمی در یکی از مؤسسات آموزشی/ پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشتغال به کار داشته باشند. این دسته از داوطلبان باید حداقل دارای سه سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت (تایید شده در فرم شماره ۴) باشند.

تبصره۱:  آن ‌دسته از معرفی‌شدگان برای مصاحبه که متقاضی استفاده از سهمیه مربی می‌باشند، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می‌باشند. لازم به توضیح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربیان آموزشی رسمی (آزمایشی یا قطعی) دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوری ، مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۹ می‌باشند به عبارت دیگر مدرسان و اعضاء هیأت علمی پیمانی، قراردادی، حق‌التدریس، دستیاران آموزشی و ... مشمول این سهمیه نمی‌باشند.

تبصره ۲: داوطلبان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی در کلیه دوره‌های روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه می‌باشند در صورت عدم پرداخت شهریه توسط دانشگاه محل خدمت، پرداخت شهریه برعهده مربی می‌باشد.

۴-۱۸- فایل jpg کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۳ دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت آقایان الزامیست.

تبصره ۱: برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ خدمت خود را به اتمام رسانیده‌اند یا در صورت قبولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شد، الزامیست.

۴-۱۹- ارائه اصل و تصویر کلیه‌ی مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه الزامی می‌باشد.

- مدارک ناقص بررسی نخواهد گردید و صرفا به مدارک ارایه شده و مورد تایید توسط کمیته‌های ارزیابی امتیاز بندهای مورد نظر تعلق می‌گیرد.

 

۵- نحوه ثبت نام

ثبت نام از طریق " سامانه ثبت نام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹" انجام می‌شود. آدرس سامانه ثبت نام phd.basu.ac.ir، می‌باشد.

 

۶- نکات مهم (ضمن مطالعه نکات ذیل، دفترچه شماره ۱ و ۲ آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹ را با دقت مطالعه فرمایید.)

۶-۱- منحصراً داوطلبانی می‌توانند نسبت به شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.به عبارت دیگر اگر داوطلبی حدنصاب کدرشته محلی را کسب نموده ولی در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن کدرشته محل در فرم انتخاب رشته اینترنتی ننموده باشد، امکان شرکت در مراحل ارزیابی تخصصی برای وی میسر نخواهد بود.

معدل‌های درج شده در  کارنامه صادر شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور، براساس معدل‌های اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه در این کارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان در صورت معرفی جهت مصاحبه، فایل مدرکی را که نشانگر این معدل باشد، به همراه سایر مدارک به موسسه یا دانشگاه مربوطه در مرحله ارزیابی تخصصی ارائه نمایند.

تذکر خیلی مهم: داوطلبان دارای کد رشته محل معرفی برای مصاحبه هر زمان مشخص شود که در اعلام هر یک از موارد ذیل (سهمیه ، معدل ، نام موسسه فارغ التحصیلی ، رشته تحصیلی، ...) حقایقی را عمدا یا سهوا کتمان نموده باشد ، در هر مرحله (ثبت نام ، پذیرفته شدن ، حین تحصیل و ... ) که باشد ، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هر گونه اعتراضی از آنان سلب می گردد.

 • مجدداً یادآوری می‌شود که در هنگام مراجعه افراد جهت ارزیابی تخصصی، لازم است اصل مدرکی که معدل مندرج در کارنامه آزمون را تایید می‌نماید به همراه سایر مدارک ثبت‌نامی ارائه نمایند.

۶-۲- گزینش نهایی داوطلبان در هر کدرشته‌محل براساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی آزمون متمرکز و نمرات مراحل مختلف ارزیابی، در هر کدرشته محل و با توجه به اولویت کدرشته‌محل‌هایی که برای مصاحبه معرفی شده‌اند، صورت خواهد گرفت.

۶-۳- بر اساس اطلاعیه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۹ سازمان سنجش آموزش کشور آن‌دسته از داوطلبانی که در مرحله ارزیابی تخصصی شرکت و در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دوره روزانه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ قرار گیرند، مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ نخواهند بود.

۶-۴- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (۱) و (۲)  آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۹ الزامی است.

۶-۵- اقدامات لازم در خصوص بررسی صلاحیت عمومی بر اساس اطلاعیه‌های سازمان سنجش آموزش کشور، برای داوطلبان الزامی است

۶-۶- عدم اقدام و ثبت نام و ارسال مدارک و یا عدم شرکت در مصاحبه غیر حضوری به منزله انصراف از پذیرش در آن رشته محل می باشد. جلسه بررسی ارزیابی آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای هر داوطلب صرفا یک بار و به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و عدم شرکت داوطلبان در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از پذیرش در آن رشته محل می‌باشد.

۶-۷- منحصراً متقاضیانی می‌توانند نسبت به شرکت در مصاحبه اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمی لازم را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.

۶-۸- بر اساس اطلاعیه مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۹ سازمان سنجش آموزش کشور متقاضیانی که براساس کارنامه منتشره در درگاه این سازمان در کدرشته محل‌های انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی لازم می‌باشند، لازم است مطابق با اطلاعیه دانشگاه‌های مربوطه نسبت به انجام مراحل مختلف مصاحبه اقدام نمایند.

۶-۹- شاغلان خدمت در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی در صورت قبولی در آزمون و قبل از ثبت نام، می بایست موافقت کتبی محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

تبصره: شاغلان و متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش باید مجوز مربوطه را از سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت خود اخذ و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.

 

۷- نکات مهم در خصوص برگزاری غیرحضوری مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۹

با توجه به شرایط ایجاد شده بر اثر پاندمی کرونا و شیوع ویروس COVID-۱۹، و به منظور جلوگیری از انتشار بیماری و حفظ سلامت داوطلبان، ممتحنین و کادر اجرایی، مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۹ به شیوه غیرحضوری برگزار خواهد شد.

مراحل ثبت نام در مصاحبه الکترونیکی

معرفی شدگان مرحله اول، برای شرکت در مرحله دوم، می‌بایست به سامانه ثبت نام (phd.basu.ac.ir) مراجعه نموده و با وارد کردن کد کاریری (شماره پرورنده) و رمز عبور(شماره داوطلبی) فرایند ثبت نام و بارگذاری مدارک را انجام دهند پس از ثبت نام و واریز هزینه و آپلود تمامی مدارک و مستندات را در این سامانه، داوطلبان کارت الکترونیکی آزمون که حاوی کد کاربری و رمز ورود داوطلب به سامانه مصاحبه است را دریافت می‌کنند.

اختصاص ساعت مصاحبه به هر داوطلب به همراه لینک اتاق جلسه حداکثر ۲۴ ساعت قبل از مصاحبه به شماره تلفن همراه داوطلب ارسال خواهد شد. در صورت هرگونه سوال داوطلبان می‌توانند به تفکیک رشته و دانشکده با کارشناسان دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایند. شماره تماس‌های ضروری در انتهای این اطلاعیه درج خواهد شد.

سامانه مورد استفاده برای مصاحبه

- به منظور یکنواخت‌سازی و کاهش مشکلات داوطلبان، از سامانه Adobe Connect اختصاصی دانشگاه برای مصاحبه استفاده خواهد شد.

روش مصاحبه دکتری

- مصاحبه دوره دکتری سال ۱۳۹۹ غیرحضوری و به صورت صوتی- تصویری خواهد بود.

- ارایه تصویر از سوی داوطلب الزامی است. بدون وجود دوربین و ارایه تصویر از سوی داوطلب، مصاحبه فاقد اعتبار است.

- بدیهی است در صورت عدم امکان مصاحبه صوتی و تصویری از سوی داوطلب در وقت مشخص شده، غیبت در جلسه مصاحبه ثبت خواهد شد.

مطابقت عکس و مدارک داوطلبان با تصویر دریافتی از دوربین طی مصاحبه کنترل خواهد شد.

تیم پشتیبانی سامانه Adobe Connect پاسخگوی مشکلات احتمالی ایجاد شده ا خواهد بود و این موضوع به صورت مقتضی به اطلاع دانشکده‌ها و دانشجویان خواهد رسید.

توصیه های کلی برای داوطلبان

قبل از شرکت در مرحله مصاحبه علمی و سنجش علمی آزمون ورودی دوره دکتری سال ۱۳۹۹ این دانشگاه داوطلبان عزیز بایستی تمهیدات لازم از جمله موارد ذیل را فراهم نمایند.

 • داوطلبین عزیز ترجیحا یک کامپیوتر یا لپ‌تاپ مجهز به میکروفن، بلندگو و دوربین یا تلفن همراه هوشمند در اختیار داشته باشند (استفاده از لپ‌تاپ توصیه می‌گردد).
 • داوطلبین اتصال اینترنت پرسرعت داشته باشند (با توجه به پایین بودن سرعت آپلود در برخی از ارتباطات اینترنتی استفاده از اینترنت دیتا توصیه می‌شود).
 • برای ایجاد تمرکز، داوطلبین عزیز مکان آرامی برای پاسخگویی در نظر گرفته و از دسترسی به اینترنت اطمینان حاصل نمایند. همچنین با توجه به احتمال قطعی اینترنت، در صورت امکان راهکار پشتیبان برای اتصال به اینترنت را فراهم نمایند. به عنوان مثال یک بسته اینترنت دو ساعته از یک اپراتور دیگر منطبق بر زمان مصاحبه تهیه شود. در عین حال وسایل نوشتاری و چندین کاغذ سفید به همراه داشته باشند.
 • کلیه مدارک بارگذاری شده توسط داوطلبین در سامانه ثبت نام، در یک پوشه در کامپیوتری که داوطلب برای انجام مصاحبه استفاده می‌کنند نیز در دسترس داوطلب باشد تا اگر اعضای کمیته مصاحبه کننده از پایان نامه یا مقالات داوطلب سوالاتی داشته باشند امکان اشتراک گذاری مدارک درخواستی از طریق نرم افزار Adobe Connect وجود داشته باشد.
 • داوطلبین عزیز نرم افزار Adobe Connect را از وبسایت مرکز آموزش‌های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا به آدرس http://elearning.basu.ac.ir/ نصب نمایند. همچنین توصیه می‌شود، داوطلبان گرامی فیلم‌های آموزشی مربوطه را از وبسایت مذکور مشاهده نمایند.

 

- به داوطلبان توصیه اکید می‌گردد، از هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌ها را از طریق سایت دانشگاه بوعلی سینا به آدرس basu.ac.ir روزانه دنبال نمایند.

 

اسامی و شماره تماس معاونین تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها:

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۲

پیرادامپزشکی

آقای دکتر مرتضی یاوری

۰۸۱۳۴۲۲۹۰۵۰

۳

علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای دکتر یداله هنری‌‌لطیف‌پور

۰۸۱۳۸۲۹۱۲۶۵

۴

شیمی

آقای دکتر صادق خزل‌پور

۰۸۱۳۸۲۸۲۸۰۷

۵

علوم انسانی

خانم دکتر میترا رئیسی

۰۸۱۳۸۲۹۲۶۲۰

۶

علوم پایه

آقای دکتر رحیم محمودوند

۰۸۱۳۸۳۸۰۶۱۲

۷

علوم ورزشی

خانم دکتر معصومه مجیدی‌پرست

۰۸۱۳۸۳۸۰۶۴۳

۸

فنی و مهندسی

آقای دکتر یوسف مظاهری‌رودبالی

۰۸۱۳۸۲۹۱۱۷۸

۹

کشاورزی

آقای دکتر حامد نوذری

۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۰

۱۰

هنر معماری

آقای دکتر مهرداد کریمی‌مشاور

۰۸۱۳۴۲۲۹۰۵۰

 

 

اسامی و شماره تماس کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها:

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

۱

پیرادامپزشکی

خانم فهیمه مرادی

۰۸۱۳۴۲۲۶۰۶۲

۲

علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای مصطفی اکبری‌متقی

۰۸۱۳۸۲۹۱۲۶۵ (۳۰۴)

۳

شیمی

خانم مهری قره‌باغی‌موزون

آقای جواد چهاردولی

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵ (داخلی ۲۱۴)

۰۸۱۳۸۲۸۲۸۰۷

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵ (داخلی ۲۸۶)

۴

علوم انسانی

خانم فریبا رشیدی

خانم اکرم اسدی

خانم معصومه ساکی

۰۸۱۳۸۲۹۲۶۲۰

۵

علوم پایه

خانم فاطمه معمری

۰۸۱۳۸۳۸۰۶۱۲

۶

علوم ورزشی

آقای سعید نوروزی

۰۸۱۳۸۳۸۱۴۲۳ (داخلی ۲۵۸)

۳۸۳۸۱۴۲۳

فنی و مهندسی

آقای محمد شکوهی‌زاده

 

خانم فاطمه‌السادات حسینی

 

خانم لیلا زنگه

۰۸۱۳۸۲۹۱۱۷۸مستقیم و(داخلی۳۶۵)۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵

۰۸۱۳۸۲۹۱۱۷۸مستقیم و(داخلی۳۶۳)۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵

۰۸۱۳۸۲۹۱۱۷۸مستقیم و(داخلی۳۶۳)۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵

۸

کشاورزی

خانم لیلا بهادری

آقای محمدجعفر غلامی

۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (۲۲۷)

۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (۲۱۹)

۹

هنر معماری

خانم زهرا نورمحمدی‌شایسته

۰۸۱۳۴۲۱۰۷۷۲ (داخلی ۲۸۸)

 

 

اسامی و شماره تماس پشتیبانان سامانه Adobe Connect

ردیف

دانشکده

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

۱

پیرادامپزشکی

خانم فهیمه مرادی

۹۱۸۳۱۵۳۵۴۱

۲

علوم اقتصادی و اجتماعی

آقای مهدی پورعبداللهی

۹۱۸۸۱۷۶۷۳۲

۳

شیمی

آقای ابولفضل موسیوند

۹۱۸۳۱۵۰۷۲۱

۴

علوم انسانی

آقای کامیز فرهاد‌صفت

۹۱۸۸۱۴۲۳۱۶

۵

علوم پایه

آقای مرتضی منصور

۹۱۸۳۱۶۶۰۲۶

۶

علوم ورزشی

آقای هادی ورمزیار

۹۱۸۳۱۴۳۶۵۰

۰۹۱۸۲۰۵۶۶۸۹

۷

فنی و مهندسی

خانم نسرین رنجبران

۹۱۸۷۰۳۱۷۲۱

۸

کشاورزی

آقای مجتبی مهری

۰۹۱۸۴۴۰۰۷۴۲

۰۹۱۸۳۰۷۳۸۱۱

۹

هنر معماری

خانم طاهره ساروی

۹۱۸۳۱۳۹۸۹۲

 

 

اسامی و شماره تماس مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها:

ردیف

دانشکده

گروه آموزشی

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

۱

پیرادامپزشکی

پاتوبیولوژی

دکتر پژمان محمودی

۰۸۱۳۴۲۲۰۵۵۵(داخلی ۲۷۸)

 

علوم اقتصادی و اجتماعی

اقتصاد

دکتر داود جعفری‌سرشت

۰۸۱۳۸۳۸۱۲۶۴(داخلی ۲۶۲)

 

روان‌شناسی

دکتر حسین محققی

۰۸۱۳۸۳۸۱۲۶۴(داخلی ۳۰۰)

۲

علوم اجتماعی

دکتر محمدتقی سبزه‌ای

۰۸۱۳۸۳۸۱۲۶۴(داخلی ۲۳۳)

۳

شیمی

شیمی آلی

دکتر داود حبیبیی

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵(داخلی ۲۲۲)

 

شیمی تجزیه

دکتر مهدی هاشمی

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵(داخلی ۳۰۴)

 

شیمی فیزیک

دکتر امیر عباس رفعتی

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵(داخلی ۲۵۲)

 

شیمی معدنی

دکتر صادق صالح‌زاده

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵(داخلی ۲۳۱)

 

شیمی کاربردی

دکتر جواد صاین

۰۸۱۳۸۳۸۱۶۰۵(داخلی ۲۵۱)

 

علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

دکتر محید منصوری

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۳۲۹)

 

حقوق

دکتر فردین مرادخانی

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۴۱۶)

 

الهیات

دکتر کرم سیاوشی

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۲۷۸)

 

علوم تربیتی

دکتر مریم پور جمشیدی

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۲۵۵)

 

زبان انگلیسی

دکتر مصطفی حسینی

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۲۳۹)

 

زباشناسی

دکتر محمد راسخ‌مهند

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۲۳۷)

۴

زبان و ادبیات عربی

دکتر صلاح‌الدین عبدی

۱۶-۰۸۱۳۸۲۹۲۶۱۴ (داخلی ۳۲۹)

۵

علوم پایه

زمین‌شناسی

آقای دکتر مجتبی حیدری

۰۸۱۳۸۳۸۱۴۶۰

 

زیست‌شناسی

آقای دکتر مسعود رنجبرمبارکه

۰۸۱۳۸۳۸۱۰۵۸

 

فیزیک

آقای دکتر احمد مهرابی

۰۸۱۳۸۳۸۱۴۷۰

 

ریاضی

آقای دکتر پوریا عصاری

۰۸۱۳۸۳۸۰۹۸۷

۶

علوم ورزشی

علوم ورزشی

خانم دکتر معصومه مجیدی‌پرست

۰۸۱۳۸۳۸۰۶۴۳(داخلی ۲۱۶)

۷

فنی و مهندسی

مهندسی برق

آقای دکتر عباس رمضانی

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۲۶۶)

خانم الهام بابایی

 

مهندسی عمران

آقای دکتر بهرام رضائی

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۲۲۰)

خانم مریم بیات

 

مهندسی مکانیک

آقای دکتر محسن گودرزی

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۳۵۶)

خانم هاله اسماعیلی

 

مهندسی صنایع

آقای دکترحمیدرضا دزفولیان

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۴۰۷)

خانم آرزو شهپر نجفی

 

مهندسی کامپیوتر

آقای دکتر محمد نصیری

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۴۴۵)

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۴۴۵)

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۳۰۲)

خانم فاطمه بهرامیان- آقای احمد مددی

خانم نسرین رنجبران

 

مهندسی مواد

آقای دکتر حسن علم خواه

۰۸۱۳۸۲۹۲۵۰۵(داخلی۴۱۷)

خانم راضیه مولایی

 

کشاورزی

مهندسی بیوسیستم

دکتر مجتبی جابری معز

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۳۰۱)

 

ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر موسی اعظمی

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۳۲۳)

 

علوم و مهندسی آب

دکتر مجید حیدری

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۴۲۳)

 

علوم خاک

دکتر حسین بیات

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۴۰۰)

 

علوم دامی

دکتر داریوش علی پور

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۴۲۶)

 

زراعت و اصلاح نباتات

دکتر سید سعید موسوی

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۳۵۰)

 

 علوم باغبانی

دکتر محمد سیاری

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۳۲۵)

۸

گیاه پزشکی

دکتر ابراهیم احمدی

۳-۰۸۱۳۴۴۲۵۴۰۱ (داخلی ۲۲۴)

۹

هنر معماری

باستان‌شناسی

دکتر علی بیننده

۰۸۱۳۴۲۲۹۰۵۰ (داخلی ۲۵۶)

 

معماری

دکتر محمدرضا عراقچیان

۰۸۱۳۴۲۳۵۹۷۴ (داخلی ۳۲۶)

 

شهرسازی

دکتر حسن سجادزاده

۰۸۱۳۴۲۳۵۹۷۴ (داخلی ۲۷۳)

 

شهرسازی

آقای حمیدرضا چتربحر

۰۸۱۳۴۲۲۹۰۵۰ (داخلی ۳۱۸)

 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آموزش و پژوهش