پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

برچسب ها - انتشارات اسپرینگر
برچسب: انتشارات اسپرینگر
با همکاری علمی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و عضو هیأت علمی دانشگاه هاروارد؛
عضو هیأت علمی دانشگاه هاروارد انتشارات اسپرینگر کتاب endnote 1-2-3...
آگراوال عضو هیأت علمی دانشگاه هاروارد انتشارات اسپرینگر springer کتاب...
کد خبر: ۴۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


در کار مشترک دو عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و فردوسی مشهد؛
و فردوسی مشهد توسط انتشارات اسپرینگر به چاپ رسید ...
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد توسط انتشارات اسپرینگر springer...
کد خبر: ۴۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵