مردمی تر از باباطاهر در ایران، شاعری نداریم

مردمی تر از باباطاهر در ایران، شاعری نداریم

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی گفت: ایران وقتی صحبت از باباطاهر می شود، اذهان عموم، بلافاصله به یاد دوبیتی های زیبای او می افتند.
شناسایی و تجلیل از مفاخر گذشته و حال، از اولویت های فرهنگی است

شناسایی و تجلیل از مفاخر گذشته و حال، از اولویت های فرهنگی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: یک از اولویت های سیاستگذاری مسؤولین فرهنگی استان، مبتنی بر شناسایی و تجلیل از مفاخر در اعصار گذشته و حال است.
باباطاهر باید بین المللی شود

باباطاهر باید بین المللی شود

دکتر محمدی فر، با تأکید بر اهمیت مفاخر استان، گفت: همانگونه که خیام بین المللی شد، باباطاهر هم باید بین المللی شود.
همایش ملی هزاره باباطاهر، در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد

همایش ملی هزاره باباطاهر، در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد

با حضور مسؤولین استانی، اساتید و دانشجویان از سراسر کشور و هم چنین دانشجویان از 23 کشور جهان، همایش ملی هزاره باباطاهر، در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.
نمایشگاه انجمن خوشنویسی دو بیتی های باباطاهر در استان همدان افتتاح شد

نمایشگاه انجمن خوشنویسی دو بیتی های باباطاهر در استان همدان افتتاح شد

نمایشگاه انجمن خوشنویسی دو بیتی های باباطاهر در استان همدان با حضور هنرمندان همدانی و مسوولین استانی در مجتمع شهید آوینی افتتاح شد.
قبلی۵