پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۰۳۷
|
کد خبر: ۱۳۶۷
امروزه یکی از مهمترین عوامل برای پیشرفت همه جانبه هر کشوری، به کارگیری دانش آماری در بخش های اجرایی، تولیدی، صنعتی و متعاقبا استفاده از آن ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری کلی آن بخش ها است.
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۲ - ۰۳ آبان ۱۳۹۷

یادداشتی که می خوانید به قلم دکتر اصغر سیف عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه بوعلی سینا به بهانه روز جهانی آمار و به سفارش "بسنا" نوشته شده است:

در تقویم کشور، اول آبان ماه روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده است. این در حالی است که در تقویم جهانی، 20 اکتبر مقارن با 28 آبان ماه، روز جهانی آمار است. در واقع در سال 2010، کمیسیون آمار سازمان ملل متحد، برای نخستین بار 20 اکتبر را به عنوان روز جهانی آمار تعیین و نام گذاری نمود. این نام گذاری گواهی بر میزان اهمیت و جایگاه ویژه دانش آماری در قرن حاضر است.

بدون اتکاء بر دانش آماری، حرکت در مسیر توسعه کشور ممکن نخواهد بود. امروزه یکی از مهمترین عوامل برای پیشرفت همه جانبه هر کشوری، به کارگیری دانش آماری در بخش های اجرایی، تولیدی، صنعتی و متعاقبا استفاده از آن ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری کلی آن بخش ها است.

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، ارتباط مستقیم و معناداری بین رشد اقتصادی و میزان استفاده صحیح آن ها از دانش آماری وجود دارد.

گرچه به کارگیری دانش آماری می تواند نشانه حرکت به سمت رشد و پیشرفت همه جانبه کشور باشد اما نباید از ارزیابی نحوه و کیفیت استفاده از این دانش در تصمیم گیری ها غافل شد؛ در واقع با توجه به ماهیت و ذات استفاده از روش های آماری، به کارگیری نادرست این علم، می تواند خسارت های شدید و بعضا جبران ناپذیری را براي کشور به همراه داشته باشد؛ این در حالی است که وجود آشفتگی در برخی از فعالیت های آماری در کشور واقعیتی انکار ناپذیر است.

به همین منظور سامان بخشی به فعالیت های آماري اعم از مشاوره، اجرا و نظارت بر طرح ها و ...، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ برای تأمین این هدف مهم ایجاد سازمان نظام آمارشناسی می تواند رهگشا باشد.

نکته قابل تأمل اینکه، 16 سال فعالیت انجمن آمار ایران و اعضاي کمیته پیگیري موضوع تشکیل سازمان نظام آمارشناسی، تاکنون بدون نتیجه مانده است...!


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست