پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۳۲۵
|
کد خبر: ۳۷۶۲
بنابر اعلام وزارت بهداشت تا روز گذشته، ۸۹ هزار و ۳۲۸ نفر در ایران به کرونا مبتلا شده اند که از این تعداد ۵ هزار و ۶۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند. بی تردید اقدامات انجام شده سهم بسزایی در کنترل اپیدمی این ویروس در کشور داشته اند؛ به عنوان مثال اگر تعطیلی مراکز آموزشی در سطح کشور با سرعت صورت نمی‌گرفت، احتمال شدت یافتن اپیدمی و افزایش موارد روزانه بستری نیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان کووید-۱۹ قابل توجه بود.
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۸ - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

به گزارش بسنا و به نقل از ایسنا، بر اساس بررسی‌های اپیدمیولوژی صورت گرفته بر روند ابتلا و گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده، تا روز ۶ اردیبهشت، دو میلیون و ۸۳۳ هزار و ۹۵۸ نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد ۱۹۷ هزار و ۶۳۸ نفر جان خود را از دست دادند.

به طور کلی در جهان کشورهای آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان رتبه‌های اول تا پنجم ابتلا به بیماری کووید۱۹ را به خود اختصاص می‌دهند.

بر اساس اعلام گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، ایران نیز بعد از ترکیه، رتبه هشتم ابتلا را به خود اختصاص می‌دهد و بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تا روز ۶ اردیبهشت، ۸۹ هزار و ۳۲۸ نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد ۵ هزار و ۶۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌ و ۶۸هزار و ۱۹۳ تن نیز بهبود یافته اند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بیشترین شناسایی موارد قطعی ابتلا به این بیماری در روز ۱۱ فروردین ماه بوده است.

تخمـین تعـداد روزانه موارد بسـتری نیاز به تخت بیمارسـتانی در مبتـلایان کووید-۱۹ بـر حسـب سـطوح مختـلف ایزولاسـیون و تعطیلی یا عدم تعطیلی مراکـز آموزشـی در ایران با روش مدلسـازی پویا

بنابر گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، در این مدلسازی، تعداد روزانه موارد بستری نیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان به کووید -۱۹، بر حسب تعطیلی یا عدم تعطیلی مراکز آموزشی در سطوح مختلف ایزولاسیون تخمین زده شده است. چهار سناریو تدوین شده است که از نظر شدت و مدت زمان مداخله جهت ایزولاسیون و تعطیلی و یا عدم تعطیلی مراکز آموزشی با هم متفاوتند. روند تعداد روزانه موارد بستری نیازمند به تخت بیمارستانی در مبتلایان در بازه زمانی اول بهمن ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ برآورده شده است. فرض شده است که با تعطیل شدن این مراکز تعداد تماس‌های موثر روزانه از ۷ به ۵ نفر در روز کاهش یافته و اثر این تعطیلی یا عدم تعطیلی در دو سناریو با متوسط ایزولاسیون ۲۰ و ۳۰ درصدی افراد مبتلا بررسی شد. منظور از ایزولاسیون، شرایطی است که افراد مبتلا نتوانند بیماری را به افراد سالم منتقل کنند. تعداد موارد بستری با این فرض محاسبه شده است که هر فرد به طور متوسط ۵ روز در بیمارستان بستری می‌شود.

اگر مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل نمی‌شد، وضعیت کرونا در کشور چگونه بود؟

اگر مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل نمی‌شد، وضعیت کرونا در کشور چگونه بود؟

بنابر اعلام وزارت بهداشت، نتایج به دست آمده بر اساس این مطالعه به این صورت است:

اگر تعطیلی مراکز آموزشی در سطح کشور با سرعت صورت نمی‌گرفت، احتمال شدت یافتن اپیدمی و افزایش موارد روزانه بستری نیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان کووید-۱۹ قابل توجه بود. با تعطیلی مراکز آموزشی شاهد کاهش قابل توجه تعداد روزانه موارد بستری نیازمند به تخت بیمارستانی در مبتلایان به کووید-۱۹ خواهیم بود. همچنین مداخلات در راسـتای ایزولاسـیون مبتلایان و فاصـله گذاری فیزیکی جهت کاهش تماس‌ها، اثر بسزایی بر تعداد روزانه موارد بستری نیاز به تخت بیمارستانی در مبتلایان به کووید -۱۹ دارد. مداخلات حداکثـری نیاز به یک همـکاری و هماهنگی قوی بین‌بخشی و مشـارکت و همراهی عمـومی مـردم دارد.

همچنین بنابر اعلام گزارش اپیدمیولوژی کروناویروس جدید در روز ششم اردیبهشت ماه، که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده، در ۷۲ ساعت قبل از انتشار این گزارش، ۴۸.۵ درصد موارد ابتلا به کووید ۱۹ را مردان و ۵۱.۵ درصد را زنان تشکیل می دادند. همچنین ۲۹.۸ درصد موارد ابتلا دارای حداقل یک بیماری زمینه ای بوده اند. از میان موارد ابتلا نیز ۸.۶ درصد مبتلایان در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند و ۱۵.۳ آنها نیز دارای موارد شدید بیماری بوده اند. میانگین سنی مبتلایان نیز ۵۴.۱ سال بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش، در هفته گذشته، میانگین سنی موارد فوت ناشی از کروناویروس جدید ۸۳.۹ سال بوده است. همچنین ۶۰.۸ درصد فوتی ها را مردان و ۳۹.۲ درصد را زنان تشکیل داده اند. ۴۰.۵ درصد جان باختگان نیز دارای حداقل یک بیماری زمینه ای بوده اند.

اگر مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل نمی‌شد، وضعیت کرونا در کشور چگونه بود؟

بر اساس جدول فوق نســبت به کل بیماران بســتری ** بیماران با پیامد فوت، بیماران تحت لوله گذاری نای و بیماران نیازمند بســتری در بخش‌های ویژه، به عنوان موارد شــدید بیماری منظور شــده‌اند. اطلاعـات این نمودار براســـاس موارد بســـتری در بیمـارســـتـان بوده و تعـداد بیمـاران خـارج بیمارسـتانی و موارد بدون علامت در محاسـبه این سـهم‌ها درنظر گرفته نشـده اسـت. به منظور افزایش تعداد نمونه، محاسبه شاخص‌های مرگ در یک هفته گذشته محاسبه شده است.

اولین بار در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ یعنی ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ بیماری حاد تنفسی با علت ناشناخته در ووهان، توسط دولت چین به دفتر سازمان بهداشت جهانی گزارش شد. یک ماه پس از گزارش چین، این سازمان شیوع کووید- ۱۹ را به عنوان یک اضطرار بهداشت عمومی از نقطه نظر بین‌المللی معرفی کرد و در ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید با نام " کووید- ۱۹ "نام گذاری شد. در یک رویداد مهم مجازی با حضور رهبران کشورهای جهان، دکتر تدروس_دبیر کل سازمان بهداشت جهانی، از راه اندازی شبکه ارزیابی اقدامات کووید– ۱۹ جهت تسریع در توسعه تولید و توزیع واکسن این بیماری و روشهای تشخیصی و درمانی آن خبر داد. در همان زمان رهبران جهان متحد شدند تا نتایج دستاوردهای خود را در اختیار همه‌ کشورها قرار دهند.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، نمودار بالا در خصوص وضعیت انتشار ویروس در سراسر جهان بر اساس تعداد مبتلایان در مناطق تعریف شده از نقطه نظر سازمان جهانی بهداشت می‌باشد. این نمودار، گواه روشنی بر این مدعاست که کووید -۱۹ مرز نمی‌شناسد. اگر چه انتشار آن در برخی نقاط مانند اروپا و آمریکا بسیار سریع و دور از حد انتظار بود، ولی هیچ منطقه اقتصادی، جغرافیایی و آب وهوایی از آن در امان نبوده است؛ علاوه بر اینکه احتمالاً پایین بودن آمار در برخی مناطق مانند آفریقا به دلیل زیرساخت‌های ضعیف بیماریابی و گزارش دهی آن کشورها می‌باشد.

اهداف تعیین شده در سیاست اقدام مشترک جهانی در برابر کووید- ۱۹

 _ انجام فعالیت هایی برای ردیابی و درک چگونگی انتشار ویروس

_ اطمینان از مراقبت از بیماران

_ خرید و ارسال لوازم ضروری مانند ماسک، دستکش و لباس محافظ برای نیروهای خط مقدم

_ تهیه دستور العمل و توصیه‌های مبتنی بر شواهد به دست آمده و اطمینان از دسترسی کارکنان بهداشتی و درمانی به این دستور العمل‌ها

_ راهنمایی عموم مردم و گروه‌های پرخطر در مورد اقدامات لازم جهت جلوگیری از گسترش ویروس و خود مراقبتی

_ تلاش برای تسریع در تهیه‌ واکسن، آزمایش و درمان

_ کمک مالی در تلاش جهانی برای حمایت از توانایی همه کشورها در پاسخگویی به کووید_۱۹

درس آموخته های کشورهای جهان در مواجهه با کووید -۱۹ :مالـزی       

مالزی کشوری در منطقه جنوب شرقی آسیا با مساحت ۳۲۸ هزار و ۵۵۰ کیلومتر مربع و جمعیت  ۳۲ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۲۷۵ نفر است. اپیدمی کووید -۱۹ در این کشور از تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۹۸ آغاز شد. در مالزی تاکنون ۵ هزار و ۶۰۳ مورد تأییدشده بیماری و ۹۵ مورد مرگ گزارش شده است.

بنابر گزارش وزارت بهداشت، برخی از تجارب و اقدامات انجام شده در این کشور شامل موارد زیر است:

_ لغو ویزای مسـافران از ووهان و دیگر مناطق درگیر چین از هفتم بهمن ماه ۱۳۹۸

_ بازگرداندن ۱۰۷ شهروند مالزی از ووهان چین و جداسازی آنها به مدت ۱۴ روز

_ اعلام مرحله اول قرنطینه از تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ با اعمال محدودیت تردد مگر به منظور انجام خدمات ضروری

_ اعلام مرحله دوم قرنطینه از تاریخ ۱۳ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ با کاهش ساعات کاری پمپ بنزین‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها و تعطیلی ادارات دولتی و خصوصی و نیز مناسک مذهبی، همچنین، عدم اجازه خروج از خانه در مناطقی با بروز بالای بیماری به مدت ۱۴ روز

_ تسهیل غربالگری کووید -۱۹ در ۷۴ بیمارستان به منظور شناسایی بیماران

_ تعریف برنامه کاری مشترک مالزی و سنگاپور جهت به اشتراک گذاری اطلاعات و مدیریت بیماری

 _ نیروها ارتش در سرتاسر مالزی مستقر شده و به پلیس در اعمال محدودیت های رفت و آمد و انجام ایست بازرسی‌های بهداشتی کمک می نمایند.

_بسته اقتصادی حاوی کمک مالی به مبلغ بیش از ۵۰ میلیارد دلار جهت مقابله با کروناویروس و بهبود وضعیت اقتصادی. در این راستا به مدت ۱۲ ماه (از ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ) ماهیانه تا۵۰۰ رینگیت مالزی به افراد نیازمند پرداخت می گردد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آموزش و پژوهش