پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۲۹۳
|
کد خبر: ۵۲۹۳
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی نظام اشتغال دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی‌سازی را در قالب یک طرح پژوهشی به اتمام رساند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۷ - ۱۰ مرداد ۱۴۰۰
به گزارش بسنا، نبود بازار کار برای فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی در نظام آموزش عالی از یک طرف و ضعف‌های علمی و تکنولوژیک در صنعت ورزش و سازمان‌های ورزشی در کشور از سوی دیگر سبب شده است تا توسعه علمی و اقتصادی ورزش به‌طور اعم و اشتغال فارغ‌التحصیلان در ورزش به‌صورت اخص، مساله‌ای مهم و راهبردی تلقی شود. از این رو بازنگری در سیستم آموزش، هدایت و اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی و تحلیل محیط اشتغال در ورزش کشور ضرورت دارد.

طرح پژوهشی " نظام اشتغال دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی‌سازی" توسط دکتر سید محمدحسین رضوی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و دکتر محمدرضا برومند عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان مجریان طرح و دکتر اعظم فضلی درزی و دکتر عادله عظیمی به‌عنوان همکاران طرح خاتمه یافت.

این تحقیق از نوع مطالعات راهبردی مبتنی بر تحلیل اسنادی و پیمایش کیفی بود. جامعه پژوهش شامل دو جامعه اطلاعاتی (منابع علمی و کتابخانه‌ای، اسناد اجرایی، محتوای رسانه‌ای) و جامعه انسانی (مدیران، کارشناسان، اساتید، کارآفرینان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و صاحبان کسب‌وکار در ورزش) بود. نمونه آماری به روش هدفمند و در دسترس انتخاب و بررسی ششد

یافته‌های تحقیق محور‌های تحلیلی پژوهش شامل ابعاد تحصیلی- شغلی فارغ‌التحصیلان، ظرفیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی صنعت ورزش، خصوصی‌سازی، تحلیل ساختاری راهبردی می‌باشد. ابعاد تحصیلی- شغلی فارغ‌التحصیلان شامل: مسیر تحصیلی – شغلی، گروه‌بندی به لحاظ قابلیت‌های اشتغال و کارآفرینی، شایستگی‌های کانونی شغلی، امید به اشتغال، شاخص انتظار اشتغال، شاخص گذار از تحصیل به کار، روش‌های اشتغال، ادراک دانشجویان از موانع اشتغال و مسیر‌های شغلی بود.

ظرفیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی صنعت ورزش نیز در محورهای: انواع مشاغل ورزشی، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در رشته‌های ورزشی، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در رشته‌های علوم ورزشی، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در رشته گرایش‌های اصلی علوم ورزشی، ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف بازار و صنعت ورزش، ظرفیت‌های موجود در سطوح ورزش کشور، ظرفیت‌های موجود در سطوح ورزش کشور، ظرفیت‌های موجود در سازمان‌ها و نهاد‌های ورزشی، ظرفیت‌های نهادی برای مجوز‌های انواع کسب‌وکار‌های مرتبط با ورزش مموردارزیابی قرار گرفت.

یافته‌های بخش خصوصی‌سازی دربرگیرنده وضعیت انواع روش‌های خصوصی‌سازی در حوزه ورزش، محور‌های واگذاری و خصوصی‌سازی در بخش‌های دولتی ورزش و چالش‌های مراحل خصوصی‌سازی در ورزش بود. تحلیل ساختاری راهبردی شامل سه بخش تحلیل ساختاری، تحلیل راهبردی و الگوی تقسیم‌کار ملی و بین سازمانی بود. تحلیل راهبردی شامل محورها، قابلیت‌ها، چالش‌ها، اهداف و استراتژی‌های توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی بود که به تفصیل ارائه شده است.

یافته‌های کلی پژوهش بیانگر این بود که اکوسیستم اشتغال فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی از نظام‌مندی و کارآمدی مناسبی برخوردار نیست. خصوصی‌سازی علیرغم نداشتن سابقه مناسب در کشور، اما به‌عنوان بهترین راهبرد توسعه اشتغال‌زایی مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌صورت کلی بر مبانی چارچوب تحلیلی طرح و یافته‌ها می‌توان گفت که در توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی ابتدا باید به تغییر نقش‌ها در یک فرآیند از دانشجویی به فارغ‌التحصیلی، جویای کار و شاغل به‌صورت محوری توجه داشت. سپس باید ارتباط ساختاری-کارکردی بین محیط‌های مربوط به هر یک از این نقش‌ها (از دانشگاه تا صنعت) تقویت شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
ورزشی