پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۱۴۸
|
کد خبر: ۷۷۷
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر از طراحی فاز اول حذف کنکور برای رشته های کم متقاضی در سال ۹۸ خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۰۷ تير ۱۳۹۷

به گزارش بسنا و به نقل از ایسنا، دکتر شریعتی نیاسر در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی کنکور در دانشگاه علم و صنعت ایران، به آخرین تغییرات حذف کنکور اشاره کرد و گفت: کنکور یکی از دغدغه‌های جامعه و آموزش عالی است و با تدابیری که می‌توان برای آن اندیشید، می‌توان از اثر روانی و اجتماعی آن کاهش داد و البته یکی از موضوعات ما در وزارت علوم بحث حذف کنکور است و به همین منظور کارگروهی نیزتشکیل شدهاست.

وی تصریح کرددر حال حاضر طرحی در وزارت علوم در دست تدوین است تا بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که در قالب آن، آن دسته از داوطلبانی که به صورت طبیعی می‌توانند وارد دانشگاه شوند، بدون شرکت در فرآیند کنکور وارد دانشگاه شوند.

دکتر شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد:متأسفانه طی چند روزاخیرمباحث مختلفی دربارهنوعتغذیه و یا حتی میزان استرس داوطلبان کنکور در برنامه‌هایمختلفمطرح شدهاست و این نشان می‌دهد که کنکور بخشی از دغدغه خانواده‌ها و دارای اثر روانی است که خوشبختانه بخشی از این دغدغه‌ها قابل برطرف کردن است و با توجه به اینکه در برخی از رشته‌ها نیاز به شرکت در کنکور نیست، این فشار روانی کاهش می‌یابد.

وی گفت: امیدواریم وزارت علوم بتواند طرح بدون کنکور را در فازاولبرایرشته‌هایکممتقاضیبا تدابیری که با همکاری دستگاه‌های دیگر از جمله آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برای آن می‌اندیشند، اجرایی کند، البته رشته‌هایپرمتقاضیبه دلیلوجودرقابت سنگین در آنهاممکناست که تا مدت‌ها در قالب کنکور دانشجو پذیرش کنند، هر چند که من معتقدم در رشته‌هایپرمتقاضینیز می‌توانبه تدریجپذیرش را به دانشگاه‌ها واگذار کرد.

دکتر شریعتی نیاسر اظهار امیدواریکرد بتوانیمآن درصد از جمعیت کنکوری‌ها را که می‌توانند باسوابقتحصیلی وارد دانشگاه شوند، بدون حضور در فرآیند کنکور پذیرش کنیم. درصورتهماهنگی دستگاه‌ها این تغییرات برای سال ۹۸ اعمال خواهد شد.

معاونآموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد:در حال حاضراصلاحیه سهمیه ایثارگران در آزمون سراسریتدوینشده است و در درست بررسی می‌باشد البته کلیات ایناصلاحیهاخیراً توسطمجلستصویب شداماجزئیات آن از سوی نمایندگانراینیاورد ومجدداًاین طرحبه منظورانجام کار کارشناسی بیشتر به کمیسیون آموزش بازگردانده شد.

ویعنوانکرد:به هر حالعدالت آموزشی ایجاب می‌کند ما شرایطی را درعرصهآموزش عالی برای ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها فراهم کنیم تابراساسآنافرادمستعد بتوانند در دانشگاه‌هایی که شایسته ویژگی‌های علمی و شخصی آنها است ورود پیدا کنند.

معاونآموزشی وزارت علوم در پایان باتاکیدبر اینکه اعمال اصلاحیه سهمیه‌ها در کنکور امسالمنوط بهتصمیمگیریمجلساست، گفت: هر زمان اینموضوعدر کمیسیون آموزشمجلسبهجمع بندینهاییبرسد و درنهایت در صحنعلنی تصویبشود ما آن را اجرایی خواهیم کرد.در واقعبر اساسآنچه که در طرح اصلاحیه سهمیه‌ها پیش‌بینی شده، این است که کفحدنصاب پذیرش در آزمون از سوی ایثارگران افزایش پیدا کند تا این داوطلبان با سطح علمی بالاتری به دانشگاه‌ها ورود پیدا کنند.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
صفحه نخست