پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۲۲۵۴۲
|
کد خبر: ۷۸۱۷
در مرحله تکمیل ظرفیت؛

وزارت نفت استخدام می‌کند

وزارت نفت در مرحله تکمیل ظرفیت استخدام می‌کند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۱ - ۳۰ دی ۱۴۰۲

به گزارش بسنا، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیت با رعایت مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی انجام خواهد پذیرفت.

تکمیل ظرفیت صرفا براساس استان و شرکت اصلی محل انتخابی قبلی فرد انجام خواهد شد. به طور مثال داوطلبی که کد رشته محل ۱۰۴۶۴ (شرکت ملی گاز ایران/ استان بوشهر/ رشته تحصیلی مهندسی شیمی/ سهمیه آزاد) در ثبت نام اولیه را انتخاب نموده و دارای سه شرط فوق الاشاره است و همچنین به عنوان پذیرفته شده نهایی نیز در انتخاب اولیه قرار نگرفته باشد، در تکمیل ظرفیت یادشده، صرفا امکان انتخاب در (شرکت ملی گاز ایران/ استان بوشهر/ رشته تحصیلی مهندسی شیمی/ سهمیه آزاد) را خواهد داشت.

انتخاب جدید داوطلب براساس خوداظهاری وی صورت می‌پذیرد،  لذا مدارک و مستندات بومی استان/ شهرستان در زمان معرفی فرد به محل خدمتی اخذ و به طور دقیق، جامع و کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه اطلاعات خود اظهاری ایشان، تایید شود نسبت به انجام سایر مراحل اداری اقدام لازم معمول و در صورت عدم تایید، از ادامه مراحل مربوطه جلوگیری و داوطلب مطابق با ضوابط از فرآیند مربوطه حذف می‌شود.

امتیاز بومی استان/ شهرستان در کد رشته - محل خدمت جدید مطابق جدول مندرج در قسمت (۵-۱) دفترچه مذکور تعلق خواهد گرفت.  به طور مثال داوطلب در انتخاب کد رشته محل خدمت اولیه دارای شرایط بومی استان خوزستان بوده، امتیاز ۲۰ درصد را کسب نموده و در انتخاب جدید دارای شرایط بومی شهرستان همان استان خوزستان باشد، امتیاز ۴۰ درصد را کسب می‌نماید و بالعکس اگر داوطلبی در انتخاب کد رشته محل خدمت اولیه دارای شرایط بومی یکی از شهرستان خوزستان بوده، امتیاز ۴۰ درصد را کسب نموده و در انتخاب جدید (متناسب با کد رشته محل جدید) دارای شرایط بومی صرفا استان خوزستان باشد نه امتیاز شهرستان، لذا امتیاز ۴۰ درصد قبلی وی به ۲۰ درصد تغییر یافته و بر همین اساس نمره مکتسبه وی اصلاح و نمره مکتسبه جدید ملاک بررسی‌ها و پردازش اطلاعات قرار خواهد گرفت.

فرصت/ فرصت‌های انتخابی در کد رشته - محل انتخابی جدید، براساس امتیازات مکتسبه فرد و مطابق محاسبات صورت پذیرفته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین با درنظر داشتن امتیاز مورد نیاز در کد رشته محل انتخابی جدید خواهد بود که براین اساس داوطلب صرفا میتواند یک کد رشته محل خدمت جدید را انتخاب نماید.

با توجه به اینکه ردیف استخدامی تعریف شده و ردیف بودجه اختصاص یافته صرفا درخصوص مناطق مورد نظر (انتخاب شده جدید از سوی داوطلب) میباشد، لذا در صورت پذیرش داوطلب در کد رشته - محل خدمت جدید، مطابق ضوابط صنعت نفت به هیچ وجه امکان تغییر محل خدمتی وجود نخواهد داشت، بنابراین داوطلبان با در نظر داشتن کلیه شرایط فردی، خانوادگی و ... خود نسبت به انتخاب محل خدمت اقدام نمایند.

ملاک در انتخاب نهایی، داشتن بالاترین نمره کل نهایی (بدون انجام مصاحبه مجدد) در کد رشته - محل خدمت انتخابی جدید در مقایسه با سایر داوطلبان متقاضی در همان کد رشته - محل انتخابی و با توجه به تعداد نیاز و ظرفیت استخدامی باقیمانده و تکمیل نشده، خواهد بود.

- برای ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت نفت کلیک کنید.

- برای دریافت دفترچه آزمون کلیک کنید.

- برای دریافت دفترچه تکمیل ظرفیت کلیک کنید.

اصلاحیه‌های آزمون:

- اصلاحیه اول

- اصلاحیه دوم

- اصلاحیه سوم

بومی گزینی در این آزمون به دو صورت ضریب ۱/۲ برای مراکز استان و ۱/۴ برای شهرستان است.

مراکز استان‌ها به غیر از تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج و قم شامل امتیاز بومی شهرستان و استان هم می‌شوند.

شهر‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج و قم شامل هیچ نوع امتیاز بومی نمی‌شوند.

در استان هرمزگان ۱۰۰ درصد ظرفیت مخصوص متقاضیان بومی این استان است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
استانی