پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

دستورالعمل وزارت علوم درباره انتخابات به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

دستورالعمل وزارت علوم درباره انتخابات به دانشگاه‌ها ابلاغ شد

عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، اولین ابلاغیه درباره راهبرد‌ها و اقدامات اجرایی در جهت انسجام در برنامه ریزی و تقویت سازو کار‌های مشارکت دانشگاهیان در انتخابات را به رؤسای دانشگاه‌ها مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور ابلاغ کرد.