پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ISC اعلام شد

جدیدترین رتبه‌بندی جهانی ISC اعلام شد

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: در رتبه­‌بندی جهانی ISC ۲۰۲۳ تعداد ۲۵۵۵ دانشگاه از ۱۱۴ کشور و ۶ قاره جهان حضور دارند که سهم جمهوری اسلامی ایران ۶۹ دانشگاه است.