پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

کسب رتبه دوم دانشگاه‌های استان همدان و ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی دانشگاه‌های دولتی در سال ۱۳۹۹

کسب رتبه دوم دانشگاه‌های استان همدان و ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی دانشگاه‌های دولتی در سال ۱۳۹۹

در گزارش اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، کسب رتبه دوم دانشگاه‌های استان همدان و ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی دانشگاه‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ اعلام شد.