پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

۲۰ درصد از پذیرش دانشجویان دکتری از سال آینده به صورت استادمحوری است

۲۰ درصد از پذیرش دانشجویان دکتری از سال آینده به صورت استادمحوری است

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حکمرانی و استقلال دانشگاه، نظام پذیرش، توجه به نخبگان، نیازمحوری آموزش‌های مهارتی، حرفه‌ای و استادمحوری را از کلید واژه‌های طرح تحول دانست و افزود: از سال آینده ۲۰ درصد از پذیرش دانشجویان دکترا به صورت استاد محوری است.