پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

دکتر علی خطیبی به عنوان معاون اداری مالی و مدیریت منابع و دکتر مرتضی فرخی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند

دکتر علی خطیبی به عنوان معاون اداری مالی و مدیریت منابع و دکتر مرتضی فرخی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند

با احکامی توسط وزیر علوم، دکتر علی خطیبی به عنوان معاون اداری مالی و مدیریت منابع و دکتر مرتضی فرخی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند.
پویا نعیمی و یونس کاویانی‌راد به نمایندگی از دانشگاه بوعلی‌سینا رتبه اول مسابقه ملی ره‌نشان را کسب کردند + مصاحبه اختصاصی

پویا نعیمی و یونس کاویانی‌راد به نمایندگی از دانشگاه بوعلی‌سینا رتبه اول مسابقه ملی ره‌نشان را کسب کردند + مصاحبه اختصاصی

پویا نعیمی و یونس کاویانی‌راد دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه بوعلی‌سینا در اولین دوره طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان، رتبه اول مسابقه ملی ره‌نشان در زمینه حمل و نقل در شرکت مپنا را کسب کردند.