پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

فراخوان بیست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی منتشر شد

فراخوان بیست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی منتشر شد

فراخوان بیست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی منتشر شد. این جشنواره با هدف توسعه پایدار، کنترل تغییرات اقلیمی، امنیت آب و غذا، فناوری‌های نوظهور و گذار اقتصاد وابسته به منابع فسیلی به اقتصاد دانش‌بنیان برگزار می‌شود.