پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی تجربه‌نگاری مقابله با کرونا در همدان برگزار شد

جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی تجربه‌نگاری مقابله با کرونا در همدان برگزار شد

جلسه دفاع از پروژه تحقیقاتی تجربه‌نگاری مقابله با کرونا در همدان با حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد و پژوهشگران گروه تجربه‌نگاری و مدیریت مرکز تحقیقات رکتا بسیج دانشجویی از طرح تحقیقاتی خود دفاع کردند.