پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود/ ثبت‌نام کاندیداها از شنبه ۱۵ شهریور

انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود/ ثبت‌نام کاندیداها از شنبه ۱۵ شهریور

دکتر فرهاد سراجی اظهار داشت: با توجه به شرایط کرونایی کشور، انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا به صورت الکترونیکی در مهرماه برگزار می‌شود.
مجرای پرورش انسان مدرن؛ دانشگاه و مؤسسه‌های علمی و آموزشی است/ نیاز به تأسیس زیر رشته‌های کاربردی‌تر داریم/ نگاه نامتوازن به توسعه داریم

مجرای پرورش انسان مدرن؛ دانشگاه و مؤسسه‌های علمی و آموزشی است/ نیاز به تأسیس زیر رشته‌های کاربردی‌تر داریم/ نگاه نامتوازن به توسعه داریم

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی گفت: در علوم سیاسی نیاز به تقویت نیروی انسانی کارآمد برای ایجاد تعادل و توازن در سیستم اجتماعی و فرهنگی داریم؛ در ایران با اختلالی به نام شایستگی مواجه هستیم و اساسا در شایسته سالاری و شایسته خواهی دچار ایرادات بزرگی هستیم. ما حتی در شایسته گماری و شایسته گزینی نیز دچار مشکلاتی هستیم.