پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

لیست نهایی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ اعلام شد/ ۸ آذرماه؛ انتخابات برگزار می‌شود

لیست نهایی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ اعلام شد/ ۸ آذرماه؛ انتخابات برگزار می‌شود

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا اسامی نهایی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
اسامی کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ اعلام شد

اسامی کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ اعلام شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا اسامی کاندیدا‌های تأییدصلاحیت‌شده انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
دوره برنامه‌نویسی پایتون با محوریت هوش مصنوعی و علوم داده با حضور بیش از ۲۰۰۰ نفر برگزار شد

دوره برنامه‌نویسی پایتون با محوریت هوش مصنوعی و علوم داده با حضور بیش از ۲۰۰۰ نفر برگزار شد

دوره برنامه‌نویسی پایتون با محوریت هوش مصنوعی و علوم داده به همت انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه بوعلی‌سینا و انجمن علمی دانشجویی IEEE شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان با حضور بیش از ۲۰۰۰ نفر به صورت آنلاین برگزار شد.