پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

انعکاس گذشته به جای آینده‌نگاری در ایران رواج دارد

انعکاس گذشته به جای آینده‌نگاری در ایران رواج دارد

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا گفت: در ایران به جای آینده‌نگاری گذشته را منعکس می کنیم بطور مثال در فیلم اخراجی ها می خواهد گذشته را ترسیم کند اما بهتر بود آینده ای را که نظام به آن اعتقاد دارد هم به تصویر بکشد.