پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

ثبت‌نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه بوعلی‌سینا برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ تا ۱۸ اسفند تمدید شد

ثبت‌نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه بوعلی‌سینا برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ تا ۱۸ اسفند تمدید شد

ثبت‌نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه بوعلی‌سینا برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، توسط دفتر هدایت استعداد‌های درخشان دانشگاه، تا ۱۸ اسفند تمدید شد.
امکان ثبت‌نام مجدد در آزمون ارشد فراهم شد

امکان ثبت‌نام مجدد در آزمون ارشد فراهم شد

امکان ثبت‌نام مجدد در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای بار سوم فراهم شد.