پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد از رشته‌های غیرمرتبط به صورت کلی لغو شد

مصوبه ممنوعیت پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد از رشته‌های غیرمرتبط به صورت کلی لغو شد

مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: ممنوعیت پذیرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد از رشته‌های غیرمرتبط به صورت کلی لغو شده است.