پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

نظام پذیرش دانشجویان دکتری امسال تغییر می‌کند

نظام پذیرش دانشجویان دکتری امسال تغییر می‌کند

معاون آموزش وزارت علوم با بیان اینکه نظام پذیرش دانشجوی دکتری امسال تغییر می‌کند، گفت: نظام پذیرش دانشجوی دکتری تا پایان سال باید با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کند، اما اجرای آن ممکن است به سال بعد موکول شود.