پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال جاری/ جزئیات وام‌های شهریه، مسکن متاهلی، ضروری، ویژه دکتری و تحصیلی به زودی اعلام می‌شود/ تنها راه پیشِ روی دانشگاه‌ها، پذیرش مرحله‌ای دانشجویان در خوابگاه‌ها است

۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار وام‌های دانشجویی برای نیم‌سال جاری/ جزئیات وام‌های شهریه، مسکن متاهلی، ضروری، ویژه دکتری و تحصیلی به زودی اعلام می‌شود/ تنها راه پیشِ روی دانشگاه‌ها، پذیرش مرحله‌ای دانشجویان در خوابگاه‌ها است

ناصر مطیعی گفت: برای نیمسال اول تحصیلی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام‌های دانشجویی پیش بینی شده که نسبت به سال تحصیلی قبل ۳۰ درصد افزایش دارد و ترکیب وام‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید تغییری نخواهد داشت.
افزایش ۳۰ درصدی سقف وام‌های دانشجویی

افزایش ۳۰ درصدی سقف وام‌های دانشجویی

مطیعی گفت: برای نیمسال اول تحصیلی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام‌های دانشجویی پیش بینی کردیم و نسبت به سال تحصیلی قبل سقف وام‌های دانشجویی را ۳۰ درصد افزایش داده‌ایم.