پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

اردوی بازدید از واحد تولیدی شرکت دانش‌بنیان پایابسپار آریا، تولیدکننده انواع تجهیزات تخصصی آبیاری و قالب‌های صنعتی برگزار شد + گزارش تصویری

اردوی بازدید از واحد تولیدی شرکت دانش‌بنیان پایابسپار آریا، تولیدکننده انواع تجهیزات تخصصی آبیاری و قالب‌های صنعتی برگزار شد + گزارش تصویری

اردوی بازدید از واحد تولیدی شرکت دانش‌بنیان پایابسپار آریا، تولیدکننده انواع تجهیزات تخصصی آبیاری و قالب‌های صنعتی، توسط بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا، برگزار شد.