پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

چرا برای مجرمان خاص، شرایط خاص در نظر گرفته می‌شود/ سرمنشا فساد باید پیگیری شود/ در همدان تیغ عدالت را نمی‌بینیم

چرا برای مجرمان خاص، شرایط خاص در نظر گرفته می‌شود/ سرمنشا فساد باید پیگیری شود/ در همدان تیغ عدالت را نمی‌بینیم

دانشجویی گفت: ما خواستار ساختار پیشنهادی از سمت آقای رئیسی هستیم. بعد از برخوردها با فساد، شاهد ایجاد حاشیه‌ای امن برای سرمنشا آن بوده‌ایم. سرمنشا فساد باید پیگیری شود.
دانشجویان به حاشیه کشیده شده‌اند/ اصالت دانشجو به آزاد و مستقل بودن، آرمان‌گرایی، عدالت‌خواهی و مخالف فساد بودن است/ دانشجویان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند/ دانشجویان امید ندارند

دانشجویان به حاشیه کشیده شده‌اند/ اصالت دانشجو به آزاد و مستقل بودن، آرمان‌گرایی، عدالت‌خواهی و مخالف فساد بودن است/ دانشجویان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند/ دانشجویان امید ندارند

دانشجویی در تریبون آزاد گفت: امروز واژه دانشجو در جامعه ما واژه غریبی است؛ عمیقا می‌بینیم که نه دانشگاه، دانشگاه است و نه دانشجو، دانشجو.
افکار عمومی از عملکرد شش ساله دولت راضی نیست

افکار عمومی از عملکرد شش ساله دولت راضی نیست

سید حمید اشرف، دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته علوم سیاسی در مناظره دانشجویی با رسول نصرالهی بیان کرد: اگر بخواهیم در مورد عملکرد شش ساله دولت بحثی داشته باشیم با چند پارامتر شخصی، ساختاری و محیطی مواجه هستیم که همه آنها دست به دست هم می‌دهد و یک عملکرد را بوجود می آورد که در مجموع افکار عمومی از عملکرد شش ساله دولت راضی نیست.
تمام ارکان نظام در شناخت ساختار مسوول‌اند، نه فقط دولت

تمام ارکان نظام در شناخت ساختار مسوول‌اند، نه فقط دولت

رسول نصرالهی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد در مناظره دانشجویی بیان کرد: اگر بخواهیم یک نهاد را بررسی کنیم باید تمام ارکان آن را مورد بحث قرار دهیم و در بحث شناخت ساختار، تمام ارکان نظام مسوول‌اند و فقط دولت مسوول نیست.