پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی برگزار می‌شود

هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی برگزار می‌شود

انجمن عملی دانشجویی علوم ورزشی با همیاری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی با هدف فراهم نمودن بستری مناسب برای دانشجویان جهت ارایه جدیدیترین یافته های علمی حیطه های مختلف علوم ورزشی "هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی" در هفته تربیت بدنی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار نماید.