پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

روسای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون ورزش سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه بوعلی‌سینا بازدید کردند

روسای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون ورزش سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه بوعلی‌سینا بازدید کردند

روسای فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و فدراسیون ورزش سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، با هدف بررسی زیرساخت‌ها و فضا‌های مورد نیاز جهت راه‌اندازی ورزش سه‌گانه از دانشگاه بوعلی‌سینا بازدید کردند.