پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

مسابقات همگانی و قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود

مسابقات همگانی و قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود

مسابقات همگانی و قهرمانی مجازی و آنلاین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در رشته‌های مختلف ورزشی، توسط اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم برگزار می‌شود.