پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

چهارمین المپیاد دانشجویان پسر شاهد و ایثارگر کشور توأم با رقابت شناگران حرفه ای و معمولی در کنار هم

چهارمین المپیاد دانشجویان پسر شاهد و ایثارگر کشور توأم با رقابت شناگران حرفه ای و معمولی در کنار هم

دبیر انجمن شنا پسران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور سعی شد شناگران حرفه‌ای و معمولی در کنار هم به رقابت بپردازند.