پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

یک سانس تفریحی در روز شنبه برای دانشجویان اضافه شد/ تعدادی از سانس های استخر دانشگاه، جهت درآمدزایی به بخش خصوصی اختصاص یافته است

یک سانس تفریحی در روز شنبه برای دانشجویان اضافه شد/ تعدادی از سانس های استخر دانشگاه، جهت درآمدزایی به بخش خصوصی اختصاص یافته است

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بوعلی سینا در گفتگوی اختصاصی با بسنا گفت: جهت رفاه حال دانشجویان، یک سانس تفریحی در روز شنبه برای دانشجویان اضافه شد.