پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

وزارت نفت استخدام می‌کند

وزارت نفت استخدام می‌کند

وزارت نفت به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد، شایسته و توانمند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد استخدام می‌کند.