پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

تعداد بازدید: ۱۶۶۳
|
کد خبر: ۲۰۲۶
سازمان سنجش آموزش کشور فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه را اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۳ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش بسنا، فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه اعلام شده است و داوطلبان نیازی به مطالعه این بخش ها برای کنکور ندارند.

ثبت نام برای کنکور سراسری سال ۹۸ از چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ آغاز شده و تا پنجشنبه دوم اسفند ۹۷ ادامه دارد.

کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ تیر و جمعه ۱۴ تیر سال ۹۸ برگزار می شود.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

قرآن و تعلیمات دینی ۲

(دین و زندگی ۲)

۲۲۲

دوم

۹۴

۱ فعالیتها شامل:

نمونه یابی درصفحه ۱۱ - خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ - مقایسه در صفحه ۹۱ - ذکر نمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ و ۱۲۹ - تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱ - همفکری در صفحه ۱۲۸ - تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰ - بررسی در صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ و ۱۸۰

۲ پیشنهادها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹

۳- یادآوری ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱

۴- شعر صفحه ۱۵

۵- پاورقی های کتاب

۶- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- گام ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸- بیشتر بدانیم درصفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱ تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶

۹- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰

تذکر: آیاتی که ترجمه آنها در کتاب آمده است نباید ترجمه این آیه ها در ارزشیابی ها مورد سؤال قرار گیرد یا سؤال به گونه ای طراحی شود که لازمه آن حفظ کردن ترجمه این قبیل آیات باشد. همچنین نباید از کلمات و لغاتی که تداعی کننده درس عربی است سؤال شود.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

قرآن و تعلیمات دینی ۳

(دین و زندگی ۳)

۲۵۱

سوم

۹۵

۱- فعالیتها شامل:

بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶، ۱۹۰، ۲۰۲
جستجو در صفحه ۳۹
راه حل در صفحه ۱۹۲
شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳
تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹
خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸
مقایسه در صفحه ۱۲۰
اندیشه در صفحه ۱۳۸
طبقه بندی در صفحه ۱۸۹
۲- برای مطالعه ها: در صفحات - ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲
۳- پیشنهادها: در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵

۴- گام ها: در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶

۵- یادآوری ها: در صفحات - ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹

۶- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- پاورقی ها

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

معارف اسلامی (دین و زندگی)

۲۸۵/۱

پیش دانشگاهی

۹۶

۱- فعالیتها شامل: بررسی در صفحات - ۲۸، ۵۱، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶ - برنامه ریزی در صفحه ۶۲ - پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷، ۸۸ - ذکر نمونه ها در صفحه ۴۷ - خودارزیابی در صفحات ۳۴، ۳۶ ،۶۹، ۷۳ - هم اندیشی در صفحات ۹۳ و ۹۸ - مقایسه در صفحه ۳۳ -پیام آیات در صفحه ۲۴ - یادآوری در صفحه ۳

۲- برای مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا ۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸

۳- ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.

۴- پاورقی ها

۵- کتابنامه

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۲۲۷/۱

دوم

۹۴

مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید و اطلاعاتی که در صورت پرسش ها ارائه شده است نباید در آزمون مطرح شوند. حفظ کردن معادله های شیمیایی و نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست و طرح پرسش هایی که نیاز به حفظ کردن معادله های شیمیایی داشته باشد مجاز نیست.

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۲۵۷/۱

سوم

۹۵

شیمی

۲۸۹/۱

پیش دانشگاهی

۹۶

زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم)

۲۳۱/۱

دوم

۹۴

از بخش های بیشتر بدانید، جدولها، پانویس صفحات و پیوست های کتاب طراحی سؤال مجاز نیست.

زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم)

۲۶۱/۱

سوم

۹۵

زیست شناسی

۲۹۰/۲

پیش دانشگاهی

۹۶

آمار و مدلسازی علوم ریاضی

۲۳۴/۳

دوم

۹۴

فصل هشتم

آمار ومدلسازی علوم تجربی

۲۵۸/۵

سوم

۹۵

فصل هشتم

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

فیزیک (۱) و آزمایشگاه

اول

۲۰۶/۲

۹۳

طراحی سؤال از قسمت های مطالعات آزاد، پیوست ها، سؤالاتی که مستقیماً و فقط دانش ریاضی عملیاتی برداری را می سنجد، آونگ های مخروطی، حرکت های دورانی در سطح قائم که سالهاست از کتاب حذف شده است، زندگینامه ها، سرگذشت دانشمندان و یادداشت های ریاضی، مدارهای RC برای رشته های علوم تجربی، و بخش هایی از کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه که در سالهای بعد مورد بحث قرار نمی گیرند، مجاز نیست.

فیزیک (۲) و آزمایشگاه

دوم

۲۲۶/۲

۹۴

فیزیک (۳) و آزمایشگاه (علوم تجربی)

سوم

۲۵۶/۳

۹۵

فیزیک (۳) و آزمایشگاه (ریاضی فیزیک)

سوم

۲۵۶/۴

۹۵

فیزیک (ریاضی)

پیش دانشگاهی

۲۹۳/۲

۹۶

فیزیک (تجربی)

پیش دانشگاهی

۲۸۸/۱

۹۶

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

عربی ۲ کلیه رشته ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

۲۲۴/۱

دوم

۹۴

- بخش های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء حذف است.

- حذف تمامی متون تحت عنوان «کیفَ» در هر ده درس کتاب

- حذف مبحث اسماء خمسه

- مبحث «أشعةُالقمرِالفِضّیةُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)

- حذف مبحث تطابق عدد و معدود

- کاهش تعداد کلمات در بخش واژه نامه در انتهای کتاب درسی

عربی ۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

۲۲۴/۲

دوم

۹۴

- در بخش های الأضواء القرآنیة و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات می توان استفاده کرد که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.

- واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ از اهداف آموزشی کتاب عربی نیستند.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

عربی ۳ کلیه رشته ها

(به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

۲۵۴/۱

سوم

۹۵

-نوع تقسیم حال: «حال فعلیه و اسمیه»
-مبحث «واو حالیه»/ مبحث (ماضی+ماضی = ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی+مضارع = ماضی استمراری)
-نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
-اصطلاح مستثنی مفرّغ
-تشخیص نوع منادا ، منادای شبه مضاف و منادای نکره مقصوده
- فعل مضاعف
- اسماء خمسه
- پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أیّ) و (أیّة)
- بحث توابع (عطف بیان و صفت)
- حذف متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن
- معتلات مزید؛
- فعل استثنائی «رأی، یری، رؤیةً، رَبه همراه مشتقات آن»؛
- معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُقالُ؛
- اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی؛
- تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛
- تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
- ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...؛»
- حفظ اشعار موجود در کتاب؛
- نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)
- متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛
- واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتهای کتاب نیز حذف است.

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ نظام قدیم آموزش متوسطه

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

عربی رشته ادبیات و علوم انسانی

۳۱۶/۱

پیش دانشگاهی

۹۶

- با توجه به حذف نون تأکید لذا طرح سؤال از آن در کنکور خلاف است.
- ملحقات جمع سالم حذف است.
- طرح سؤال مترادف و متضاد باید منحصراً از تمرینات کتاب باشد.
- کلیه پاورقی ها از اهداف طرح سؤال کتاب نیست.
- درس ۸ ص ۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً ...» تا «بغیر الحق» حذف شده است؛ لذا طراحی سؤال از این مبحث در کنکور خلاف است.

عربی ۳ رشته ادبیات و علوم انسانی

۲۵۴/۲

سوم

۹۵

- بخش های الصُوَرُ الجَمالیه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء
- تشخیص نوع اعلال؛
- تشخیص ماقبل اعلال؛
- تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
- ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعه، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ ...» به عنوان نمونه: درس ۷ ص ۷۹ بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می کند.» حذف شده؛ لذا طراحی سؤال از این مباحث در کنکور خلاف است.
- حفظ اشعار موجود در کتاب؛
- واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتهای کتاب.
- کاهش ۲۹ صفحه از حجم کتاب و توجه به آن

تذکر: مطالب مندرج در کلیه دروس با عناوین « بیشتر بدانید»، «برای مطالعه» و «مطالعه آزاد» و پاورقی ها، جزو مطالب حذفی هستند و در طراحی سؤال منظور نمی شوند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آموزش و پژوهش