پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

چرا باید شاهنامه بخوانیم؟

چرا باید شاهنامه بخوانیم؟

عضو هیات علمی و استادتمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه شاهنامه کتاب ارزشمند فردوسی، کارنامه هویت ملی ما است، گفت: شاهنامه، کتابی است اخلاقی که ارزش‌های انسانی را به بهترین نحو ممکن، به خواننده‌اش انتقال می‌دهد.