پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

«جشنواره فرهنگی هنری مکتب سلیمانی در فجر فاطمی» ویـژه خـانواده بزرگ دانشـگاهیان دانشـگاه بوعلی‌سیـنا برگزار می‌شود

«جشنواره فرهنگی هنری مکتب سلیمانی در فجر فاطمی» ویـژه خـانواده بزرگ دانشـگاهیان دانشـگاه بوعلی‌سیـنا برگزار می‌شود

جشنواره فرهنگی هنری مکتب سلیمانی در فجر فاطمی ویـژه خـانواده بزرگ دانشـگاهیان دانشـگاه بوعلی‌سیـنا توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌گردد.
ساخت یک واحد خانه برای خانواده‌ای بدسرپرست دارای سه فرزند دختر خردسال در روستای کوشک‌آباد از توابع شهر مهاجران همدان + گزارش تصویری

ساخت یک واحد خانه برای خانواده‌ای بدسرپرست دارای سه فرزند دختر خردسال در روستای کوشک‌آباد از توابع شهر مهاجران همدان + گزارش تصویری

گروه جهادی پایگاه بسیج شهید امینی دانشگاه بوعلی‌سینا، یک واحد خانه برای خانواده‌ای بدسرپرست دارای سه فرزند دختر خردسال در روستای کوشک‌آباد از توابع شهر مهاجران همدان ساختند.