پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

عدم وجود برنامه تحول مالیاتی، اقتصاد مقاومتی را به شعار تبدیل کرده است

عدم وجود برنامه تحول مالیاتی، اقتصاد مقاومتی را به شعار تبدیل کرده است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه برنامه‌ای برای تحول مالیاتی در کشور نداریم؛ سازمان امور مالیاتی کشور سیاست‌گذار نبوده و صرفا مجری سیاست‌ها است و موضع فعال و برنامه بلند‌مدتی وجود ندارد، که موجب شده است اقتصاد مقاومتی را تنها به یک شعار تبدیل کند.