پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

نمایشگاه مجازی کتاب

نمایشگاه مجازی کتاب "سمت" برپا خواهد شد

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) اقدام به برپایی نمایشگاه ملی مجازی آثار منتشره خود از بیست و یکم تا بیست و هشتم بهمن کرده است.