پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

میزان مجازات متخلفین کنکور اعلام شد

میزان مجازات متخلفین کنکور اعلام شد

دکتر محمدحسین حاجیلو تاکید کرد: استفاده داوطلبان از هرگونه وسایل ارتباطی الکترونیکی، محرومیت یک تا ۱۰ ساله و عضویت در یک گروه یا شبکه به تناسب نوع جرم نیز محرومیت یک تا ۵ ساله داوطلبان را به همراه دارد.