پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

اطمینان می‌دهیم، آب همدان سالم و بهداشتی است

اطمینان می‌دهیم، آب همدان سالم و بهداشتی است

علیرضا قاسمی فرزاد گفت: هم اینک آب آشامیدنی و مصرفی شهروندان با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد‌های متولی سالم و بهداشتی است و روزانه ۲ بار آزمایش‌های سلامت آب در تصفیه خانه‌ها انجام می‌شود.