پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

استان همدان مقصد گردشگر جراحی زیبایی شده است

استان همدان مقصد گردشگر جراحی زیبایی شده است

دکتر صاحب محمدیان‌منصور با اشاره به اینکه وزارت بهداشت می‌تواند کارهای زیادی برای گردشگری انجام دهد، گفت: بسیاری از استان‌های غربی برای عمل‌های جراحی و زیبایی به همدان می‌آیند و حتی از عراق هم گردشگر سلامت داریم.