پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

مقاله نگارش‌شده توسط دکتر محمدعلی زلفی‌گل و دکتر میثم یاری در مجله Chemical Society Reviews از انتشارات The Royal Society of Chemistry چاپ شد

مقاله نگارش‌شده توسط دکتر محمدعلی زلفی‌گل و دکتر میثم یاری در مجله Chemical Society Reviews از انتشارات The Royal Society of Chemistry چاپ شد

مقاله حجيم و مروري نگارش‌شده توسط دکتر محمدعلی زلفی‌گل و دکتر میثم یاری اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، در مجله Chemical Society Reviews از انتشارات The Royal Society of Chemistry چاپ شد.
دکتر علیرضا سازمند به عنوان Associate Editor در بخش دامپزشکی مجله بین‌المللی Parasites and Vectors که توسط انتشارات Springer چاپ می‌شود، انتخاب شد

دکتر علیرضا سازمند به عنوان Associate Editor در بخش دامپزشکی مجله بین‌المللی Parasites and Vectors که توسط انتشارات Springer چاپ می‌شود، انتخاب شد

دکتر علیرضا سازمند، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، به عنوان Associate Editor در بخش دامپزشکی مجله بین‌المللی Parasites and Vectors که توسط انتشارات Springer چاپ می‌شود، انتخاب شد.